DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.162865

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Н. Є. Каличева

Анотація


Стаття присвячена питанням формування організаційно-економічних підходів управління конкурентоспроможністю на підприємствах залізничного транспорту. Розкрито змістовне наповнення підходів до управління конкурентними перевагами в галузі. Визначений інструментарій забезпечення виконання організаційно-економічним механізмом управління конкурентними перевагами підприємств залізничного транспорту. Обґрунтовано сутність, структуру та роль організаційної та економічної складової управлінського механізму в умовах посилення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках транспортних послуг. 

Ключові слова


залізничний транспорт,конкурентоспроможність, транспортна послуга, перевізний процес, управління, механізм, інструментарій

Повний текст:

PDF

Посилання


Данько М.І. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів: монографія/ М.І. Данько, В.Л. Дикань, Н.В. Якименко. - . Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с.

Ейтутіс Д. Г. Конкурентоспроможність регіональних залізниць / Д. Г. Ейтутіс// Залізничний транспорт України. – 2007.– №3. – С. 90–92.

Гандельсман Т. А. Конкуренция на рынке железнодорожных перевозок / Т. А. Гандельсман // Экономика железных дорог. – 2009. – № 3. – С. 9 – 13 .

Бараш Ю. С. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень: монографія / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна. – Д.: ДНУЗТ, 2015. – 184 с.

Обруч Г. В. Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України / Г. В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 52. – С. 67-73.

Каличева Н.Є. Підходи до управління конкурентними перевагами підприємств залізничного транспорту/ Н.Є. Каличева// Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – Одеса, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. -2017. - Вип. 21. – С. 86-91

Дикань В.Л. Реформирование экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: монографія/ В.Л. Дикань. – Харьков: Основа, 1997. -345 с

Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник/ І.З. Должанський, Т.О. Загорна. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.

Каличева Н.Є. Методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління конкурентними позиціями/ Н.Є. Каличева// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2017. – Вип. 27. – Ч. 1. С. 139 – 142

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: монографія / І. В. Токмакова. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 403 с.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892