НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О. В. Шраменко УкрДУЗТ, Україна
  • О. В. Нікулін УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173177

Ключові слова:

інфраструктура, залізничний транспорт, якість, мікропроцесорна централізація, сертифікація

Анотація

В статті розглянуто питання створення ефективної інфраструктури залізничного транспорту як пріоритетного напрямку держави. Відмічено, що для підвищення ефективності інфраструктури необхідно провести оснащення залізниць сучасними технічними засобами. Саме таким засобом є мікропроцесорні централізації. Досліджено переваги впровадження мікропроцесорних систем. Відзначено, що проблемним моментом їх впровадження є забезпечення і документальне підтвердження необхідного рівня їхньої якості.

Біографії авторів

О. В. Шраменко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О. В. Нікулін, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Дикань В.Л. Розвиток національної транзитної мережі та її інтеграція в міжнародну транспортну систему / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2008. – № 24 – С. 11-13.

Дикань В. Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 42. С. 144-149.

Корінь М. В. Детермінанти забезпечення інфраструктурного розвитку залізничного транспорту України в умовах розширення транскордонного співробітництва. / М.В.Корінь // Адаптаційно-інтегральні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія. Харків, 2019. С. 266-274.

Никифорук О.І. Інструменти та механізми модернізації транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід і українські реалії / О.І. Никифорук // Економіка і прогнозування. 2012. № 3. С. 64-78.

Полякова О. М. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі / О. М. Полякова, О.В. Шраменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 126-134.

Полякова О.М. Інфраструктурна складова забезпечення економічної безпеки держави (на прикладі залізничного транспорту)./ О. М. Полякова, О. В. Шраменко. Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations: monograph. Przeworsk: WSSG, 2019. – С. 32-45.

Шиба О. А. Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання країн-членів Європейського Союзу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02. Львів, 2017. 20 с.

Ефективна транспортна інфраструктура – пріоритет для нашої країни, Володимир Омелян [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/news/30249.html

Транспортная сеть TEN-T: Каким видят развитие инфраструктуры Украины в Евросоюзе [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://cfts.org.ua/articles/transportnaya_set_ten_t_kakim_vidyat_razvitie_infrastruktury_ukrainy_v_evrosoyuze_1511/106840

Гаєвський В. Мікропроцесорна централізація з інтегрованою підсистемою пономерного логістичного обліку рухомого складу — шлях до зниження витрат/ В.Гаєвський //Українська залізниця. 2019. № 3 (69). – С.9-12.

Мямлин С. В. Сертификация продукции для железнодорожного транспорта / С. В. Мямлин // Українська залізниця. – 2018. – № 3–4 (57–58). – С. 23–27.

Европейский Союз унифицирует требования к подвижному составу и путевому оборудованию. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://traffic.od.ua/news/worldtrans/1215862

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України