КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • Н. Е. Аванесова ХНУБА, Україна
  • Р. М. Бекецький ХНУБА, Україна
  • А. А. Терещенко ХНУБА, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173593

Ключові слова:

конкурентні переваги, конкурентоспроможність, підприємство, глобальна економіка

Анотація

 

Успішне функціонування підприємств в умовах наростання кризових явищ залежить від його можливостей з підтримки власних позицій під тиском змін, що відбуваються. Особливої уваги це потребує у забезпеченні виживаємості та розвитку суб’єктів господарювання у довгостроковій перспективі. Саме тому перед господарюючими суб’єктами постає першочергове завдання з підтримки існуючих конкурентних переваг, а також формування та забезпечення щойно виявлених. Найчастіше вважається, що конкурентна перевага означає краще пристосування підприємства на ринку по відношенню до конкурентів. 

Біографії авторів

Н. Е. Аванесова, ХНУБА

д.е.н., професор 

Р. М. Бекецький, ХНУБА

здобувач ХНУБА

А. А. Терещенко, ХНУБА

магістр

Посилання

Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы [Текст] / А.Г. Азоев, А.П. Челенков. – Москва: НОВОСТИ, 2000. – 256 с.

Войчак А.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація [Текст] / А.В. Войчак, Р.В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – №2. – С. 50-53.

Воловельская И.В. Влияние инноваций на конкурентные преимущества предприятий [Текст] / И.В. Воловельская, В. Паничева // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. – №55. – С. 64-67.

Голік В.В. Забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств через формування системи стратегічного управління [Текст] / В.В. Голік // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 серпня 2013 року, м. Сімферополь. – Сімферополь, 2013. – С. 26-29.

Дикань В.Л. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств [Текст]: підруч. / В.Л. Дикань, Ю.Т. Боровик, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 421 с.

Елин К.В. Модель управления конкурентными преимуществами в концепции контроллинга [Текст] / К.В. Есин // Вестник ТОГУ. – 2012. – №1(24). – С. 207-2012.

Литвинюк О.П. Формування конкурентних переваг підприємства та забезпечення їх підтримки [Текст] / О.П. Литвинюк, І.С. Гавриленко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – №35. – С. 144-149.

П’ятницька Т.Г. Конкурентні переваги підприємств: визначення та джерела формування [Електронний ресурс] / Т.Г. П’ятницька, А.М. Предєін, О.В. Рябова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі і послуг. – 2014. – Режим доступу: elib.hduht.edu.ua/bisstream/123456789/954/1/25.pdf

Панченко С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Панченко С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 241 с.

Панченко С.В. Управління бізнесом [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В. Воловельська та ін.; за заг. ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 288 с.

Портер М. Стратегія конкуренції [Текст] / М. Портер; пер. з англ. А. Олійник, Р. Спільський. – Київ: Основа, 1997. – 392 с.

Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России [Текст]: учебное пособие / И.А. Спиридонов. – Москва: ИНФРА-М, 1997. – 170 с.

Толстова А.В. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств [Текст] / А.В. Толстова, А.В. Котельнікова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – №59. – С. 177-185.

Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа [Текст] / А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – 12-е изд. – Москва: Вильямс, 2005. – 928 с.

Уткіна Ю.М. Глобалізаційні аспекти забезпечення конкуретностійкості підприємств [Текст] / Ю.М. Уткіна // Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – С. 316-324.

Уткіна Ю.М. Теоретичні основи забезпечення конкурентостійкості підприємств [Текст] / Ю.М. Уткіна // Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – С. 236-245.

Уткіна Ю.М. Якісні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / Ю.М. Уткіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2019. – №65. – С. 60-67.

Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации [Текст]: учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – Москва: Эксмо, 2004. – 544 с.

Хэссиг К. Время как фактор стратегии конкуренции [Текст] / К. Хэссиг // Проблемы теории и практики управления. – 1995. – №3. – С. 104-109.

Pace P.W. Paradigm of Competitiveness [Text] / P.W. Pace, E.G. Stepfan // Competitiveness Rewiev. 1996. – №1. Vol. 6. – P. 8-13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства