ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О. Л. Васильєв УкрДУЗТ, Ukraine
  • С. М. Богомаз УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.180884

Ключові слова:

залізничний транспорт, якість, стандарт, транспортна послуга.

Анотація

Визначено, що якість транспортних послуг можна визначити як відповідність наданих послуг очікуванням споживачів цих послуг та певним стандартам, що встановлено. Запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки якості послуг залізничного транспорту з урахуванням основних параметрів якості перевезення, їх значущості та відповідності вимогам споживачів транспортних послуг стосовно умов і результатів перевізного процесу

Біографії авторів

О. Л. Васильєв, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

С. М. Богомаз, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Mazzulla G. A service quality experimental measure for public transport [Електронний ресурс] / M. Gabriella, L. Eboli – Режим доступу: https: //www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/5928/1/Mazzulla_Eboli_ET34.pdf. - Назва з екрана.

Pakdil F. Improving service quality in highway passenger transportation: a case study using quality function deployment [Електронний ресурс] / F. Pakdil, F.B. Kurtulmusoglu – Режим доступу: http://tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/14.4/2014_04_04.pdf. - Назва з екрана.

Kennedy J. Current Trends in Service Quality: A Transportation Sector Review [Електронний ресурс] / J. Kennedy – Режим доступу: http://www.na-businesspress.com/JMDC/KennedyWeb5-6.pdf. - Назва з екрана.

Kabir H. Service Quality - Expectations, perceptions and satisfaction about Service Quality at Destination Gotland. A case study [Електронний ресурс] / H. Kabir, T. Carlsson – Режим доступу: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:351192/FULLTEXT01.pdf. - Назва з екрана.

Галабурда В.Г. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания / В.Г. Галабурда, Ю.И. Соколов // Железнодорожный транспорт. - 1999. - № 5. - С. 60-64.

Мачерет Д. Тяжелый груз конкуренции / Д. Мачерет, А. Ришков, И. Чернигина // Мир транспорта. - 2008. - № 1. - С. 58-65.

Економіка міжнародних залізничних перевезень: Підручник / М.І. Данько, В.Л. Дикань, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, Ю.М. Юрченко. - X.: ТОВ «Олант», ЧП Чиженко, 2004. - 352 с.

Каличева Н.Є. Підходи до розробки та реалізації заходів щодо управління якістю на залізничному транспорті / Н.Є. Каличева, В.А. Горохова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 63. - С. 95-102.

Каличева Н.Є. Особливості формування системи управління якістю на залізничному транспорті в сучасних умовах / Н.Є. Каличева, О.А. Мельник, О.В. Рубльов // Науковий огляд. Науковий журнал. – 2018. - № 4(47). – С. 6-17.

Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: навчальний посібник / О.Б. Моргулець. - Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 384 с.

Мукмінова Т.А. Стандарти як основа конкурентоспроможності / Т.А. Мукмінова, О.П. Ткаченко // Залізничний транспорт України. - 2004. - № 6. - С. 25-28.

Назаренко Я.Я. Формування критеріїв якості послуг пасажирського транспорту в умовах європейської інтеграції України / Я.Я. Назаренко // Економіка та управління на транспорті. – 2017. – Вип. 4. - С. 72-79.

Федорко І.П. Європейські орієнтири забезпечення якості транспортно-логістичних послуг / І.П. Федорко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2015. - № 1(50). – С. 49-62.

Яновський П.О. Економічна сутність якості транспортного процесу / П.О. Яновський, Г.Г. Волковська // Транспортні системи та технології перевезень. – 2017. - №14. – С. 103-108.

Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the interoperability of the trans-European conventional rail system [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/16/oj. - Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України