№ 67 (2019)

Зміст

Економіка підприємства

Інноваційні стратегії підприємств. Проблеми, шляхи вирішення. PDF (Русский)
В. Л. ДИКАНЬ, И. В. ВОЛОВЕЛЬСКАЯ
Прийняття управлінських рішень. Теоретичний аспект PDF (Русский)
И. В. ВОЛОВЕЛЬСКАЯ, В. А. Домбровский, Н. А. Кравченко, И. В. Борута
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Н. Є. Каличева, В. С. Торопов, Я. О. Яменко
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Г. Кірдіна, Н. В. Кудрявець
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ PDF
В. О. Маслова, Я. О. Ралько
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
М. О. Науменко, Д. О. Павлов
ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. В. Нескуба, А. С. Верцанов
РЕСУРСИ СТИВІДОРНОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ КОНТРОЛІНГУ PDF
Світлана Володимирівна Онешко, Діана Андріївна Зданевич
СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ ЇХ УПРАВЛІННЯ PDF
А. В. Проценко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І. В. Токмакова, О. В. Доброскок
МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
М. В. Черкашина, С. О. Колмаков
ФАКТОРИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. В. Черкашина, К. В. Притула
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Ж. Г. Чухлата
КРИТЕРІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Шраменко, Г. Ф. Жиліна, С. М. Задорожна

Економіка та управління національним господарством

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Т. Г. Сухорукова, Н. В. Янченко, Н. Жижкевич

Проблеми транспортного комплексу України

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Л. Васильєв, С. М. Богомаз
Управління забезпеченням економічної безпеки регіональної філії АТ «Українська залізниця» PDF
І. Л. Назаренко, А. К. Межанова, Ю. О. Отченаш
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЧНОГОТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ МОТОРВАГОННОГО ДЕПО) PDF
І. Л. Назаренко, Д. В. Уживий
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В АСПЕКТІ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
V. A. Ovchynnikova, A. S. Gangzhur
ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
В. О. Овчиннікова, Н. О. Гонтар, П. В. Мірошніков, Л. О. Українська
РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО РОЗБУДОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕТРОПОЛІТЕНІВ (НА ПРИКЛАДІ м. ХАРКІВ) PDF
В. В. Стаматін

Менеджмент і маркетинг

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Герасименко
ВИКОРИСТАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ INTERNET - КОММУНІКАЦІЙ PDF
К. В. Зибіна, І. М. Сиволовський
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Я. Колещук
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ PDF
М. О. Науменко, Д. О. Бережний
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
М. О. Науменко, Н. С. Щербина
АРХІТЕКТУРА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Н. С. Приймак
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРЕСИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
В. М. Проценко
ПАРАДИГМА МИСТЕЦТВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
В. І. Чобіток

Інвестиційна та інноваційна діяльність

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
Влада Викторовна Жихарева, Iрина Володимирiвна Дiброва, Яна Вiталiiвна Iгнатенко
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ PDF
М. В. Корінь, А. І. Абдуллаєв, Д. Г. Польгуй

Соціально-економічні питання

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» PDF
О. В. Головаш