АРХІТЕКТУРА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

Автор(и)

  • Н. С. Приймак Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181514

Ключові слова:

стратегічні зміни, управління стратегічними змінами, архітектура управління стратегічними змінами, менеджмент змін, стратегічний менеджмент.

Анотація

У статті розглянуто зміст процесу управління стратегічними змінами через розкриття його архітектури. Визначено, що управління стратегічними змінами на підприємстві включає наступні етапи: усвідомлення чинної стратегії підприємства, її відповідності місії, баченню та стратегічним цілям в умовах безперервного тиску зовнішнього середовища та динамізму складових внутрішнього середовища; підготовка стратегічних змін; розробка стратегічних змін на підприємстві; реалізація стратегічних змін; контроль та закріплення стратегічних змін.

Біографія автора

Н. С. Приймак, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент 

Посилання

Адизес И. Управляя изменениями/ И. Адизес. – СПб. : Питер, 2008. – 224 с.

Ансофф И. Стратегическое управление/ И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 201 c.

Джейкобс Р. Стратегические перемены в реальном времени: Эффективное внедрение метода стратегических перемен – путь к успеху : пер. с англ. / Р. Джейкобс. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – С. 26.

Cameron E.Making Sense of Change Management : A Complete Guide to the Models, Tools & Techniques of Organizational Change, 2d ed / E. Cameron, M. Green // Kogan Page. -2009. -384 p.

Коттер Дж. П. Впереди перемен/ Джон П. Коттер; [пер. с англ.]. – М.: ЗАО"Олимп–Бизнес", 2011. – 256 с.

Гусєва О.Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти: Монографія / О. Ю. Гусєва. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. – 395 с.

Осовська Г. В., Осовський О. А. Управління стратегічними змінами на підприємстві / Г. В.Осовська, О. А. Осовський // Ефективна економіка. - 2018.- № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6730

Турчіна С. Г. Управління змінами в контексті стратегічного розвитку підприємств / С. Г. Турчіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 1. – С. 11–15.

Андрущенко Н.О. Роль та значення сучасної системи управління змінами як одного з факторів стрімкого розвитку вітчизняних підприємств торгівлі / Н.О. Андрущенко // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – 2015.- Випуск 5. – с. 288-291. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/798-andrushchenko-n-o-rol-ta-znachennya-suchasnoji-sistemi-upravlinnya-zminami-yak-odnogo-z-faktoriv-strimkogo-rozvitku-vitchiznyanikh-pidpriemstv-torgivli

Ступіна Ю. Ю. Концептуальні положення формування організаційно-економічного забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування / Ю. Ю. Ступіна, Ю. В. Ус // Бізнес Інформ. - 2016. - № 5. - С. 214-219.

Lewin K. Feild Theory in Social Science / K. Lewin. - New York: Harper & Row, 1951. – 346 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг