УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • Влада Викторовна Жихарева Одесский национальный морской университет, Ukraine
  • Iрина Володимирiвна Дiброва
  • Яна Вiталiiвна Iгнатенко

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181057

Ключові слова:

морські порти, інвестиції, інфраструктура, економічне обґрунтування

Анотація

У статті удосконалені методичні засади економічного обґрунтування інвестиційних проектів розвитку портової інфраструктури, які враховують галузеву специфіку. Вивчення змісту техніко-економічного обґрунтування інвестицій на транспорті дозволило розробити методичні підходи до економічного обґрунтування проекту будівництва вантажного причалу у морському порту. Запропоновані етапи обґрунтування інвестиційних проектів, пов’язаних з будівництвом вантажних причалів, розроблена класифікація ризиків.

Біографії авторів

Влада Викторовна Жихарева, Одесский национальный морской университет

Зав. кафедри економіки і фінансів ОНМУ

Iрина Володимирiвна Дiброва

бакалавр з економіки, студентка магістратури ОНМУ

Яна Вiталiiвна Iгнатенко

бакалавр з економіки, студентка магістратури ОНМУ

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku. – Назва з екрана.

Musso E.L. Port management performance and contextual variables: Which relationship? Methodological and empirical issues / E.L. Musso, A.S. Bergantino, F. Porcelli // Research in Transportation Business & Management. – 2013. – № 8. – P. 39-49.

Кібік О.М. Передумови розвитку господарської діяльності портових підприємств / О.М. Кібік // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2008. – № 28. – С. 28-36.

Примачев Н.Т., Эффективность развития морской транспортной индустрии: монографія / Н.Т. Примачев, Н.Н. Примачева. Одесса: ОНМА, 2011. – 374 с.

Краев В.И. Экономическая оценка инвестиций на водном транспорте: навчальний посібник / В.И. Краев, Т.А. Пантина. – Санкт-Петербург: СПбГПУ, 2003. – 299 с.

Кулаев Ю.Ф. Методы оценки инвестиционных проектов на транспорте: монографія / Ю.Ф. Кулаев. – К. : Транспорт України, 2001. – 182 с.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: навчальний посібник / И.А. Бланк. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

Бланк И.А. Управление капиталом / И.А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 576 с.

Боди Э. Принципы инвестиций / Э. Боди, А. Кейн, А. Маркус. – М.: Вильямс, 2008. – 982 с.

Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.

Гранатуров В.М. Экономический риск. Сущность, методы измерения, пути снижения: монографія / В.М. Гранатуров. – М.: ДиС, 2002. – 112 с.

Гранатуров В.М. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики: монографія / В.М. Гранатуров, И.В. Литовченко. – Одесса: Эвен, 2005. – 204 с.

Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання / Л.І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність