РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ

Автор(и)

  • М. В. Корінь УкрДУЗТ, Ukraine
  • А. І. Абдуллаєв УкрДУЗТ, Ukraine
  • Д. Г. Польгуй УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181125

Ключові слова:

інфраструктурний ризик, модель управління, інфраструктурний проект, залізничний транспорт, інвестиційне забезпечення.

Анотація

В статті вивчено існуючі підходи до систематизації та класифікації ризиків інфраструктурних проєктів. Виділено чотири групи (глобальні, транскордонні, національні, галузеві) потенційних ризиків проєктів розвитку інфраструктури залізничного транспорту, що реалізуються в рамках транскордонних регіонів. Розроблено модель управління інвестиційним забезпеченням інфраструктурних проєктів розвитку залізничного транспорту, яка  ґрунтується на оцінюванні співвідношення величини інфраструктурних ризиків та обсягу інфраструктурних інвестицій і передбачає вибір альтернативних стратегій інвестування, що здійснюється з  використання інструментарію інвестиційної підтримки і мінімізації ризиків інфраструктурного проєкту.

Біографії авторів

М. В. Корінь, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

А. І. Абдуллаєв, УкрДУЗТ

магістр

Д. Г. Польгуй, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Дикань В.Л. Концептуальные подходы к обеспечению экономической безопасности предприятия / В.Л. Дикань, И.В. Воловельская // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 64. - С. 11-18.

Дикань В. Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту / В. Л. Дикань, І. В. Соломніков // Вісник економіки транспорту та промисловості. - 2017. - Вип. 57. - С. 9-20.

Ейтутіс Г. Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації / Г. Ейтутіс, О. Никифорук, О. Бойко // Економіст. -2012. - № 8. - С. 64-69.

Кірдіна О. Г. Інтеграційні процеси та задачі інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу / О. Г. Кірдіна // Вісник ХНАУ – 2010. - № 11. – С. 189-201.

Корінь М. В. Інвестиційне забезпечення розвитку залізничного транспорту України / М. В. Корінь, М. В. Кондратюк, Г. В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62. - С. 249 – 259.

Никифорук Е. И. Перспективы финансирования транспортных проектов в рамках международной финансовой помощи / Е. И. Никифорук, Л. Ю.Чмырева, Н. А. Федяй // Экономика Украины. - 2015. - № 4 (633). - С. 45-57.

Овчиннікова В.О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія / В.О. Овчиннікова. - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - 426 с.

Токмакова І. В. Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук; спеціальність: 08.00.03 / Укр. держ. ун-тет залізничного транспорту / І. В. Токмакова. - Харків, 2015. - 456 с.

Черевиков Є. Л. Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства / Є. Л. Черевиков, Т. А.Єрофеєєва // Наукові праці НДФІ. - 2010. - 4 (53). - С. 48-53.

Помогайбог Б. В. Вертикальний аналіз ризиків ДПП-проектів у розрізі факторів їх формування / Б. В. Помогайбог // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. № 16. - С. 120-125.

Славік Р. В. Методологічні аспекти дослідження ризиків інфраструктурної розбудови рекреаційних територій / Р. В. Славік // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». - 2012. - 63. - С. 220-228.

Сментина Н. В., Клєвцєвич Н. А. Управління інфраструктурними проектами: навчальний посібник / Н. В. Сментина, Н. А. Клєвцєвич. - Одеса: ОНЕУ, 2016. - 193 с.

Малицкая Е.А. Оценка эффективносты проектного финансирования на железнодорожном транспорте (методологический подход): дис. на соиск. учен. степени канд. экон. наук; спецыальноть: 08.00.10 / Институт экономики Российской академии наук. 2014. 215 с.

Корінь М. В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія / М.В. Корінь. - Харків: УкрДУЗТ, 2019. - 401 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність