СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЧНОГОТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ МОТОРВАГОННОГО ДЕПО)

Автор(и)

  • І. Л. Назаренко УкрДУЗТ, Ukraine
  • Д. В. Уживий УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181423

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, система управління, моторвагонне депо, залізничний транспорт, людський капітал.

Анотація

В статті розроблена система управління інтелектуальним капіталом структурного підрозділу залізничного транспорту (на прикладі Лиманського моторвагонного депо), впровадження якої дозволить підвищити ефективність формування і використання інтелектуального капіталу.

Виконано розрахунки за матеріалами Лиманського депо за 2017 – 2018 роки, проаналізовано причини зміни величини його інтелектуального капіталу. Запропоновано створення робочої групи з раціоналізації та визначено її місце у структурі депо та функції підрозділів.

Біографії авторів

І. Л. Назаренко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Д. В. Уживий, УкрДУЗТ

студент магістратури 

Посилання

Підсумки роботи транспорту у 2018 році [Електронний ресурс]: експрес випуск. Держкомстат України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express

Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління: монографія /О.В. Кендюхов; НАН України. Інститут економіки промисловості. – Донецьк: ІЕП НАНУ України, 2006. – 307 с.

Собко О. М. Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація-функціонування–розвиток: монографія / О. М. Собко. – Тернопіль: Крок, 2014. – 360 с.

Бутко М.П Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М.П Бутко, О.В. Попело. За заг. ред. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2014. – 372 с.

Кендюхов О.В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом: монографія / О.В.Кендюхов. – Донецьк: НАН України. Інститут економіки промисловості; ДонУЕП. – Донецьк: ДонУЕП, 2008. – 359 c.

Житченко Г.О. Управління інтелектуальним капіталом переробного підприємства: дис. ... канд. екон. наук (08.00.04). Херсон, 2018. – 269 с.

Зеліско І.М. Управління інтелектуальним капіталом підприємств: монографія / І.М. Зеліско, Г.Ю. Пономаренко. – Київ, 2015. – 280 с.

Ілляшенко С.М. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева, А.В. Колодка. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – 360 с.

Шпак Н. О. Система управління інтелеткальним капіталом машинобудівного підприємства / Н.О. Шпак, Н.Б. Білоус // Економiка та держава. - 2009. – Вип.4. - С. 27 – 30.

Юрченко Ю.О. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства / Ю.О. Юрченко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2011. – No 4. Т. 2. – С. 268 – 275.

Плєтникова І.Л. (Назаренко І.Л.) Підходи до визначення сутності й величини інтелектуального капіталу залізничного транспорту //Вісник економіки транспорту і промисловості. - №29. – 2010. – С. 272 -277.

Назаренко І.Л. Методика оцінки інтелектуального капіталу лінійних підприємств залізничного транспорту / І.Л. Назаренко, Т.О. Мороз // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 34. – 2011. – С. 307 – 315.

Назаренко І.Л. Оцінка інтелектуального капіталу вагонного депо / І.Л. Назаренко, Ю.Ю. Новак, О.В Луценко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - №63. 2018. С. 111-119.

Назаренко І.Л. Удосконалення методики оцінки інтелектуального капіталу локомотивного депо / І.Л. Назаренко, М.В. Косик// Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронне видання]. – 2017. – Вип. 19. – С. 197 – 202.

Дикань О. В. Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту / О. В. Дикань // Агросвіт. 2016. № 10. С. 25 - 30.

Олійник О.М. Класифікація інтелектуального капіталу підприємств залізничного транспорту /О.М. Олійник // Вісник економіки транспорту та промисловості. № 40. 2012. С. 180-187.

Компанiєць В.В. Система якості управлiння (менеджменту) на залiзничному транспортi: концептуальнi підходи та методика оцінки «людської складової» /В.В. Компанiєць // Залiзничний транспорт України. 2009. № 3. С.42 - 47.

Корінь М. В. Напрямки збереження та розвитку інтелектуального капіталу залізничного транспорту / М. В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 44. 2013. С.56-59.

Плугіна Ю. А. Інвестування як основний інструмент управління інтелектуальним капіталом підприємств залізничного транспорту / В.В.Плугіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. №39. – С. 154 – 157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України