СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ ЇХ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • А. В. Проценко Українська інженерно-педагогічна академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.182120

Ключові слова:

механізм управління, структурні трансформації, інноваційний потенціал, стратегія, розвиток.

Анотація

В статті визначено, що структурні трансформації  інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств спрямовані на подолання інноваційно-інвестиційного спаду в період затяжної кризи й депресії, структурну перебудову виробництва й фінансове оздоровлення виробництва. Вони включають розробку інноваційно-інвестиційних проектів як складової частини стратегічного планування.

Зроблено висновок, що ефективна інноваційно-інвестиційна стратегія повинна передбачати залучення фінансових ресурсів на умовах, прийнятних для кризового підприємства, і в обсягах, що забезпечують заплановану динаміку його поступального розвитку. Аналіз інноваційно-інвестиційної стратегії як сукупності операцій, проведених у логічній послідовності для досягнення певного результату, повинен забезпечувати її економічну безпеку в умовах кризи. Це здійснюється шляхом оцінки економічного ризику інновацій, визначення мір запобігання негативного впливу кризи на стратегічний проект на концептуальній стадії, шляхом розробки інноваційних заходів щодо недопущенню розвитку інвестиційної кризи й забезпеченню економічної безпеки кредиторів на інвестиційній стадії, нейтралізації негативного впливу й можливих втрат на стадії експлуатації. Даний підхід дозволяє забезпечувати заданий рівень міцності інноваційного потенціалу по критичних параметрах через зниження ризику їхньої реалізації й підвищення життєздатності. Розробка заходів зі структурних перетворень інноваційного потенціалу також припускає формування сценаріїв і варіантів реалізації інноваційних проектів з метою забезпечення гарантованих джерел фінансових ресурсів.

Біографія автора

А. В. Проценко, Українська інженерно-педагогічна академія

здобувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання

Посилання

Безугла Ю.Є. Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств/ Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 402-408.

Войнаренко М.П. Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки: [монографія] / М.П. Войнаренко, А.В. Череп, Л.Г. Олейнікова, О.В. Череп. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 444 с.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посібник / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький та ін.] – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

Іванілова О.А. Методологічні підходи до підвищення ефективності виробництва на інноваційній основі / О.А. Іванілова // Ефективна економіка. – 2011. – № 8. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=667.

Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

Інноваційний розвиток як елемент економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Н.Ю. Подольчак, Ю.О. Блинда // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 6-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n4.html.

Левченко Ю. Г. Сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства / Ю.Г. Левченко // Наукові праці НУХТ. – 2012. – № 43. – С. 57-61.

Петрович Й.М. Інноваційний потенціал управління організацією: [монографія] / Й.М.Петрович, Л.М. Прокопишин – Рашкевич // Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 184 с.

Сидорчук І.П Сутність, структура та особливості оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства / І.П. Сидорчук // Економіка і регіон. – 2014. – № 2 (45). – ПолтНТУ. – С. 97-101.

Янковець Т.М. Обґрунтування взаємозв’язку стратегічного управління підприємством й інноваційного його розвитку / Т.М. Янковець // Проблеми науки. – 2009. – №6. – С. 26-32.

Prokhorova V., Protsenko V., Us Yu. Bezuglaya Y./ The optimization algorithm for the directions of influence of risk factors on the system that manages the potential of machine-building enterprises/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1(94). – P. 6-13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства