ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Автор(и)

  • В. О. Маслова УкрДУЗТ, Ukraine
  • Я. О. Ралько УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.182131

Ключові слова:

підприємство оптової торгівлі, комерційна діяльність підприємства, ефективність комерційної діяльності, стратегія комерційної діяльності, поведінка споживачів, поведінка конкурентів.

Анотація

У статті розглянуті особливості розробки стратегії комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі з метою підвищення її ефективності в сучасних умовах господарювання. Визначено, що стратегія комерційної діяльності оптового торгівельного підприємства для забезпечення її ефективності повинна включати як дії щодо встановлення взаємовигідних та надійних відносин з постачальниками, підприємствами, що надають транспортно-складські послуги, так і дії щодо налагодження довготривалих відносин з клієнтами (споживачами). Обгрунтовано використання клієнтоорієнтованого маркетингового підходу до розробки стратегії комерційної діяльності, оскільки від задоволеності клієнтів рівнем обслуговування залежать кінцеві результати роботи підприємства оптової торгівлі.

Біографії авторів

В. О. Маслова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Я. О. Ралько, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua .

Бабух І. Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею / І.Бабух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 10 (1). - С. 23–26.

Воловельська І.В. Дослідження факторів, що впливають на поведінку споживачів в сучасних умовах / І.В.Воловельська, В.О.Маслова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. - №61. – С.117-123.

Дикань В.Л. Управління бізнесом: підручник / В.Л. Дикань, С.В. Панченко, І.В. Воловельська, В.О. Маслова. – Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

Підприємництво: підручник / С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. Шраменко та ін. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Підприємництво: підручник / С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. Шраменко та ін. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 228 с.

Корнійчук А.А. Проблеми і перспективи розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - 2018. - № 1 (83). – С. 71-75.

Лисак Г. Г. Управління комерційною діяльністю підприємства оптової торгівлі на основі ціннісних пріоритетів / Г. Г. Лисак // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 5. – С. 146–151.

Маслова В.О. Основні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства / В.О. Маслова, І.В. Сапієнко. // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 64. – С.277-283

Янчева Л.М. Теоретико-практичні аспекти управління комерційною діяльністю: монографія. / Л.М.Янчева, Г.Г.Лисак, О.А.Круглова. – Х.: Вид-во Іванченка І.С., 2016. – 210 с.

Дикань В.Л. Стратегічне управління: навчальний посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Дикань, В. Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера / В. Л. Дикань // Українські залізниці. - 2014. - № 9 (15). - С. 22-26.

Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб./ А.С.Савощенко. - К.: КНЕУ, 2005. - 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства