ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРЕСИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автор(и)

  • В. М. Проценко Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181518

Ключові слова:

промислові підприємства, інтенсифікації системи управління, ефективні управлінські рішення, інновації, креативність.

Анотація

В статті визначено, що необхідність впровадження інтенсивних методів розвитку економіки викликається об'єктивними причинами, і перш за все тими, що вітчизняні промислові підприємства вступили в такий етап розвитку, який вимагає інноваційних методів і креативних рішень.

Автором  встановлено, що основним і головним фактором інтенсифікації управління є прискорення темпів науково-технічного прогресу, що обов’язково повинен бути пов'язаний з механізмом діяльності промислового підприємства та направлений на удосконалення механізму і методів управління. Застосування інтенсивних методів управління базується на комплексному розвитку системи управління в цілому.

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що інтенсифікація системи управління промисловими підприємствами повинна забезпечувати економічний ефект при формуванні та вирішенні проектних рішень. Велике значення має і розширення можливостей обміну досвідом експлуатації та обговорення проблемних питань інтенсифікації системи управління, як на рівні промислового підприємства, так і на рівні галузей.

Біографія автора

В. М. Проценко, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

к.е.н., доцент, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Посилання

Бабій І. В. Аналіз інноваційних моделей реструктуризації сучасних підприємств // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2009. – № 5. – С. 134-138.

Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М. : Институт новой экономики, 2007. – 1472 с.

Гетьманський В. О. Вимір і наслідки інтенсифікації діяльності підприємства в умовах економічного розвитку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. – № 2 (47). – С. 131–134.

Дикань В. Л., Заєць Г. П. Забезпечення ефективності менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62. - С. 297-305.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія». 2000. 844 с.

Марченко В. М., Покровська Н. М. Оцінювання інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування: прикладний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. – Випуск 16, частина 2. – С. 15-20.

Кривов’язюк І.В. Напрями інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування. Економічний форум.- 2018. - № 3.- С. 180-186.

Прохорова В.В. Орієнтовано-рефлексивний підхід щодо управління реструктуризаційними процесами на машинобудівних підприємствах. Проблеми системного підходу в економіці. 2015. Вип. 53. С. 135–140.

Чобіток В.І. Ефективне управління основними фондами на підприємстві / В.І. Чобіток, Н.О. Пасько // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 32 (1075). – С. 194 – 198.

Шарко В. В. Інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства // Економічний часопис–ХХІ. – 2012. – № 9. – С. 70-73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг