DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181518

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРЕСИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

В. М. Проценко

Анотація


В статті визначено, що необхідність впровадження інтенсивних методів розвитку економіки викликається об'єктивними причинами, і перш за все тими, що вітчизняні промислові підприємства вступили в такий етап розвитку, який вимагає інноваційних методів і креативних рішень.

Автором  встановлено, що основним і головним фактором інтенсифікації управління є прискорення темпів науково-технічного прогресу, що обов’язково повинен бути пов'язаний з механізмом діяльності промислового підприємства та направлений на удосконалення механізму і методів управління. Застосування інтенсивних методів управління базується на комплексному розвитку системи управління в цілому.

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що інтенсифікація системи управління промисловими підприємствами повинна забезпечувати економічний ефект при формуванні та вирішенні проектних рішень. Велике значення має і розширення можливостей обміну досвідом експлуатації та обговорення проблемних питань інтенсифікації системи управління, як на рівні промислового підприємства, так і на рівні галузей.


Ключові слова


промислові підприємства; інтенсифікації системи управління; ефективні управлінські рішення; інновації, креативність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій І. В. Аналіз інноваційних моделей реструктуризації сучасних підприємств // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2009. – № 5. – С. 134-138.

Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – М. : Институт новой экономики, 2007. – 1472 с.

Гетьманський В. О. Вимір і наслідки інтенсифікації діяльності підприємства в умовах економічного розвитку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. – № 2 (47). – С. 131–134.

Дикань В. Л., Заєць Г. П. Забезпечення ефективності менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62. - С. 297-305.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія». 2000. 844 с.

Марченко В. М., Покровська Н. М. Оцінювання інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування: прикладний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. – Випуск 16, частина 2. – С. 15-20.

Кривов’язюк І.В. Напрями інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування. Економічний форум.- 2018. - № 3.- С. 180-186.

Прохорова В.В. Орієнтовано-рефлексивний підхід щодо управління реструктуризаційними процесами на машинобудівних підприємствах. Проблеми системного підходу в економіці. 2015. Вип. 53. С. 135–140.

Чобіток В.І. Ефективне управління основними фондами на підприємстві / В.І. Чобіток, Н.О. Пасько // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 32 (1075). – С. 194 – 198.

Шарко В. В. Інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства // Економічний часопис–ХХІ. – 2012. – № 9. – С. 70-73.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892