ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна УкрДУЗТ, Ukraine
  • Н. В. Кудрявець УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.182640

Ключові слова:

фінансові результати, бухгалтерський облік, підприємства залізничного транспорту, облік фінансових результатів, розподіл фінансових результатів.

Анотація

Основними фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток, який утворюється як різниця між його доходами та витратами, що виникли в процесі господарської діяльності. І якщо на виробничих підприємствах прибуток чи збиток формується як результат реалізації готової продукції, матеріальних цінностей, надання послуг допоміжних виробництв, доходів від інших (невиробничих) видів діяльності, то процес утворення фінансових результатів підприємств залізничного транспорту має свої особливості. Вони основуються на особливостях обліку їх продукції. Перш за все, слід відзначити, що продукцією транспортних підприємств залізничної галузі є транспортна послуга, яка надається споживачам і межах єдиного технологічного процесу організації перевезень. Роль бухгалтерського обліку фінансових результатів підприємств залізничного транспорту полягає у наданні достовірної фінансової інформації про стан означених підприємств для потенційних інвесторів і кредиторів. При цьому домогтися достовірності інформації щодо фінансових результатів діяльності підприємств залізничного транспорту можливо шляхом вирішення низки першочергових завдань, спрямованих на реорганізацію бухгалтерського обліку взагалі та бухгалтерського обліку фінансових результатів зокрема.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, УкрДУЗТ

д.е.н., професор 

Н. В. Кудрявець, УкрДУЗТ

студентка

Посилання

Вовк А.А. Проблемы характеристики продукции железных дорог и их структурных подразделений / А.А. Вовк // Экономика железнодорожного транспорта. – 2001. – №5. – С. 51-59.

Дмитриев В.И. Планирование работы подвижного состава на железной дороге / В.И. Дмитриев. – М.: Трансжелдориздат, 1952. – 142 с.

Корнілова С. Формування фінансових результатів діяльності підприємств згідно з ПБО-3 / С. Корнілова, А. Довбиш // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2000. – №26. – С. 52-55.

Назарова Г.Б. Галузеві особливості залізничного транспорту та їх вплив на формування фінансових результатів / Г.Б. Назарова // Вестник Национального технического университете «ХПИ». – Вып. 23’2003. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – С. 55-58.

П’ятигорець Г.С. Закордонний досвід у формуванні облікової інформації про фінансовий результат діяльності залізничного транспорту / Г.С. П’ятигорець, А.І. Циплаков // Проблеми економіки транспорту. – 2017. – Вип. 13. – С. 70-82.

Петренко А.М. Фінансові результати діяльності підприємства залізничного транспорту як складова його ефективної роботи / А.М. Петренко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2012. – Вип. 21-22, Ч. 1. – С. 19-26.

Макаренко М.В. Основи управління фінансами залізничного транспорту / М.В. Макаренко, Н.М. Колесникова, Н.І. Богомолова та ін. – К.: ДЕТУТ, 2011. – 458 с.

Дикань В.Л. Логістичне управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств залізничного транспорту / В.Л. Дикань // Українські залізниці. – 2014. – №12(18). – С. 43-45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства