Інноваційні стратегії підприємств. Проблеми, шляхи вирішення.

Автор(и)

  • В. Л. ДИКАНЬ УкрДУЗТ, Ukraine
  • И. В. ВОЛОВЕЛЬСКАЯ УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181130

Ключові слова:

інноваційна стратегія, інноваційна діяльність, конкурентні переваги.

Анотація

Конкурентні переваги з'являються у підприємств лише в разі, коли виробництво працює і розвивається досить ефективно, а стратегія досить унікальна, тобто інноваційна.

Однак, специфіка економічної обстановки в країні, а також недосконалість існуючих інститутів влади э передумовами для появи проблем у інноваційної стратегічної діяльності підприємств.

Зміни, що відбуваються в світі, орієнтація найбільш успішних підприємств на інновації теж значно впливають на стратегічний розвиток підприємств України.

Половина підприємств , що здійснюють інноваційну діяльність належать державному сектору або діють на підставі так званих державних замовлень.

Приватні підприємства повинні бути готові до того, що при випуску інноваційної продукції або послуг , ризики дуже високі.

Хоча слід зазначити, що чим більше підприємство, ширший асортимент продукції і відомий бренд, тим слабкіше виявляються для нього «удари» подібного роду.

Однак, в разі успіху, підприємство отримує конкурентні переваги, які є унікальними, тобто такі підприємства визначають стан ринку.

В результаті ми бачимо суттєве протиріччя в розвитку вітчизняних підприємств: з одного боку виправдане небажання приватних підприємств займатися інноваціями, а з іншого – необхідність отримання конкурентних переваг, яка неможлива без інновацій.

У статті проведено порівняльний аналіз інноваційної діяльності підприємств країн світу, СНД та України, визначено основні проблеми інноваційної діяльності підприємств і дані основні напрями їх вирішення.

Біографії авторів

В. Л. ДИКАНЬ, УкрДУЗТ

д.е.н. проф.

И. В. ВОЛОВЕЛЬСКАЯ, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

Близнец, И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы [Електронний ресурс] / И.А. Близнец. – Режим доступа: http://lib.ru/PRAWO/BLIZNEC/zakon.txt

Н.А.Брусенко. Инновационно-инвестиционные приоритеты в стратегии развития предприятий Украины. Инновации №2 (112), 2008.,С77-79

Державна служба статистики України, 2017-2018[Электронный ресурс] – Режим доступа http://ukrstat.gov.ua/

В.Л.Дикань, Ю.Т.Боровік, О.М.Полякова; Ю.М.Уткіна Забезпечення конкурентопроможності підприємств: підручник / В.Л.Дикань та ін.. Харків:УкрДазт. 2012. 415с.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова, О.В. Маковоз, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Дикань, В.Л. Управління бізнесом [Текст]: підручник / Дикань, В.Л., ПанченкоС.В., Маслова В.О., Воловельська І.В.- Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

Дрок Т. Е. О подходах к формированию и реализации инновационной стратегии развития предприятия // Молодой ученый. — 2014. — №10. — С. 232-235.

Ефремов, В.С. Стратегическое управление в контексте организационного развития [Электронный ресурс] / В.С. Ефремов. – Режим доступа:

http://www.cfin.ru/press/management/2013-1/01.shtml.

Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь [Текст] / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 480 с.

Хворостова, Е.А. Совершенствование управления финансами и инновационное развитие предприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ibl.ru/konf/070411/26.htmlН.

Н.Э. Эминова. Разработка эффективной стратеги инновационного развития предприятий в современных условиях. Экономический аналіз: теорія и практика №14 (22), 2011, С21-25.

The Global Competitiveness Report 2017-2018[Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.weforum.org

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства