Управління забезпеченням економічної безпеки регіональної філії АТ «Українська залізниця»

Автор(и)

  • І. Л. Назаренко УкрДУЗТ, Ukraine
  • А. К. Межанова УкрДУЗТ, Ukraine
  • Ю. О. Отченаш УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181358

Ключові слова:

управління забезпеченням економічної безпеки залізниці, оцінка рівня економічної безпеки залізниці, система забезпечення економічної безпеки залізниці, загрози економічної безпеки залізниці

Анотація

В статті розроблено схему функціонування системи забезпечення ЕБ філії АТ «Українська залізниця» (за моделлю «чорний ящик») та виявлено, на які функціональні складові впливають основні внутрішні загрози економічній безпеці АТ «УЗ» та її регіональних філій.

Виконано розрахунки рівня економічної безпеки регіональної філії «Південна залізниця» у 2014 - 2018 рр. і виявлені причини знаходження його у зоні ризику.

Біографії авторів

І. Л. Назаренко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

А. К. Межанова, УкрДУЗТ

студентка магістратури  

Ю. О. Отченаш, УкрДУЗТ

студент магістратури  

Посилання

Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця». 2017-2021 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/files/file/Strategy_Presentation_fin1.pdf.

Экономическая безопасность железнодорожного транспорта: учебник для вузов ж.-д. транспорта / Р.А. Кожевников, З.П. Межох, Н.П. Терешина и др. – М.: Маршрут, 2005. – 326 с.

Ейтутіс Г. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту / Г. Ейтутіс // Економіст. – 2009. - №1.– С. 56-59.

Ковалев Д.И., Экономическая безопасность предприятия / Д.И. Ковалев, Т.Г Сухорукова. // Экономика Украины. - 1998- Вип. 11.- С. 48-52.

Ковальов Д.І. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / Д.І. Ковальов, І.Л. Плєтникова // Економіка України. – 2001. – Вип. 4. - С. 35 – 40.

Плєтникова І.Л. (Назаренко І.Л.). Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці: дис. … канд.екон. наук: спец. 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку. Хар. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2001. — 234 с.

Тимофєєва Т. О. Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту: автореф. дис. ... канд.екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом"; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2009.- 20 с.

Дикань В.Л., Назаренко І.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємства: монографія. - Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 142 с.

Толстова А. В. Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни / А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип. 37.- 2012. –– С. 75–78.

Костюк Ж.С. Сутність поняття «Економічна безпека підприємств залізничного транспорту» / Ж.С. Костюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 41. – С. 173-179.

Дуб. Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура [Електронний ресурс]./ Дуб Б.С. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriemstva-

Шинкар С. М. Система економічної безпеки підприємства: методичні засади формування / С. М. Шинкар // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 25. - С. 133-137.

Павліченко В. М. Принципи функціонування системи забезпечення економічної безпеки підприємства / В. М. Павліченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 51. - С. 39-44.

Павліченко В. М. Визначення основних властивостей системи забезпечення економічної безпеки підприємства / В. М. Павліченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 50. - С. 254-258.

Чередниченко А.Ю. Система экономической безопасности предприятий железнодорожного транспорта /А.Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. – Вип. 51. – – С. 67 – 72.

Назаренко І. Л. Система забезпечення економічної безпеки регіональної філії "Південна залізниця" / І. Л. Назаренко, Т. О. Голованова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. – Вип. 64. - С. 241-248.

Чеховська М.М. Загрози економічній безпеці підприємств залізничного транспорту у виробничій сфері / М.М. Чеховська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. - Серія: Економічні науки. – Вип. 9-1. - Частина 3. - С. 119-122.

Лапін П. В. Виробничі загрози економічній безпеці підприємств залізничного транспорту / П. В. Лапін // Вісник економіки транспорту і промисловості. - Вип.55. - 2016. - С. 41-50

Назаренко І. Л. Забезпечення економічної безпеки локомотивного депо в умовах реформування галузі / І. Л. Назаренко, Т. Г. Сухорукова, Н. Кірія // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 52. - С. 114-120.

Шемаєв В.В. Управління розвитком транспортної інфраструктури в системі економічної безпеки держави дис. … д-ра екон. наук: спец. 21.04.01. – економічна безпека держави (економічні науки). Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2018. – 494 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України