УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова УкрДУЗТ, Ukraine
  • О. В. Доброскок УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181277

Ключові слова:

адаптація, персонал, види адаптації, інструменти, підприємства, залізничний транспорт.

Анотація

Проведено аналіз кадрової ситуації АТ «Укрзалізниця», який довів доцільність удосконалення процесів адаптації персоналу. Розкрито сутність поняття «адаптація персоналу» і з’ясовано спільні та відмінні риси позицій вчених у його трактуванні. Систематизовано види адаптації персоналу і виявлено зміст основних стадій організації адаптації персоналу та її інструментарій, що є перспективним для впровадження на підприємствах залізничної галузі.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, УкрДУЗТ

д.е.н,  професор 

О. В. Доброскок, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Управление персоналом: учебник для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. М. : ЮНИТИ, 2007. 560 с.

Егоршин А. П. Основы управления персоналом: учебное пособие. 4-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 352 с.

Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. Кибанова; 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2002. 638 с.

Конотопцева Ю. Адаптація персоналу державної служби. Науковий вісник. 2014. Вип. 14 «Демократичне врядування». С. 100–107.

Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навчальний посібник. Одеса: Атлант, 2013. 275 с.

Дикань В. Л., Єлагін Ю. В., Сухорукова Т. Г. Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: підручник. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 275 с.

Корінь М. В. Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 4(1). С. 53­56.

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Інтегрований звіт 2018 рік : для інвесторів. Укрзалізниця : веб-сайт. URL: https://www.uz.gov.ua/files/file/Book%20UZ_18_Final(new).pdf (дата звернення: 1.09.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства