ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Т. В. Нескуба УкрДУЗТ, Ukraine
  • А. С. Верцанов УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181271

Ключові слова:

товарна політика, товарний асортимент, оптимізація, стратегічні та оперативні заходи, життєвий цикл товару.

Анотація

Визначено, що діяльність підприємств на сучасному етапі ринкових відносин пов’язана зі своєчасним реагуванням на швидку зміну умов мінливого середовища. В статті визначено основні заходи стратегічного та оперативного планування товарної політики підприємства, які дозволять забезпечити ефективну оптимізацію його товарного асортименту на кожному етапі життєвого циклу товару відповідно до умов ринкової економіки.

Біографії авторів

Т. В. Нескуба, УкрДУЗТ

доцент кафедри

А. С. Верцанов, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Albers, A., Hirschtera, T., Fahl, J., Hünemeyera, S., Heimicke, J. Identification of Indicators for the Selection of Agile, Sequential and Hybrid Approaches in Product Development. Procedia CIRP. 2019. Vol.84. P.838-847

Schuh, G., Dölle, C., Kantelberg, J., Menges, A. Identification of Agile Mechanisms of Action As Basis for Agile Product Development Procedia CIRP. 2018. Vol.70. P.19-24

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. 800 с.

Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход. Пер. с англ. М. 2003. 1183 с

Лизанець А.Г., Долинай Т.Т. Регулювання товарної та асортиментної політики підприємства на засадах категорійного менеджменту. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2016. Випуск 2(6). С. 91-96

Верба В. А., Ліщинська В. В Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності виробничого підприємства Проблеми економіки, 2014. Вип. № 4. С. 262-268

Русин P.C Методи оптимізації товарного асортименту підприємства Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2014. № 1(23). С. 330-340

Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В., Морєва В. В., Бєлякова О. В., Балакай О. Б. Планування маркетингу. 2-ге вид. перероб. та доп.: навч. посіб. К. : «Центр учбової літератури», 2013. 352 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства