ФАКТОРИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • М. В. Черкашина НАНГУ, Ukraine
  • К. В. Притула НАНГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.182648

Ключові слова:

фактори, інформаційне середовище, стратегічний розвиток, комунікації

Анотація

У даній статті подано систематизацію та дослідження факторів стратегічного розвитку інформаційного середовища підприємства. З метою виявлення сфери впливу чинників було виконано збільшений їх поділ шляхом виділення основних груп. В роботі окремо проаналізовано фактори внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. В рамках розгляду технологічного фактору розглянуто сучасні тенденції обробки інформації. В контексті стратегічного розвитку інформаційного середовища проаналізовано ключові складові системи комунікації.

Біографії авторів

М. В. Черкашина, НАНГУ

к.е.н., доцент 

К. В. Притула, НАНГУ

студент-магістр 

Посилання

Соколовський С. А., Науменко М. О., Черкашина М. В. Удосконалення управління трудовими ресурсами підприємства. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 288-292.

Соколовський С. А., Науменко М. О., Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Hu С., Yang Z, Mingjing G. AHP and CA Based Evaluation of Website Information Service Quality: An Empirical Study on High-Tech Industry Information Center Web Portals//Journal Service Science & Management. 2009. № 3. Р. 168–180 DOI: https://doi.org/10.4236/jssm.2009.23020.

Пушкарь А.И., Грабовский Е.Н., Пономаренко Е.В. Стратегическое управление развитием электронного бизнеса и информационных ресурсов предприятия Х.: Изд-во ХНЭУ, 2005. 480 с.

Brambilla М., Fraternali Р. Large-scale Model-Driven Engineering of web user interaction: The WebML and WebRatio experience//Science of Computer Programming. Volume 89. Part B. 2014. P. 71-87 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scico.2013.03.010.

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». № 4(57).- 2019. С. 46-50.

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement//International Journal of Web Portals. 2017. Volume 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104.

Каличева Н. Є. Вплив інформаційних технологій на ефективність функціонування вітчизняної транспортно-логістичної системи в сучасних умовах. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: монографія/ за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора Л. Л. Калініченко. Харків: ФОП Панов А.М. Видав. ТОВ «В справі», 2017. С. 201-210.

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній транспортній сфері. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора В. В. Прохорової. Харків: «НТМТ», 2014. С. 73-78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства