ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • М. О. Науменко НАНГУ, Ukraine
  • Н. С. Щербина НАНГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.182671

Ключові слова:

маркетингові заходи, ефективність, програмне забезпечення, надійність, технологія

Анотація

У даній статті подано технологію підвищення ефективності маркетингових заходів підприємства на основі забезпечення надійності програмного забезпечення. У дослідженні вказано, що питання забезпечення якості та надійності програмного забезпечення вважається більш важливим, ніж питання його оцінки. У статті окремо проаналізовано основні особливості управління апаратною компонентою програмного забезпечення систем маркетингу. Акцентується увага на необхідності розрізняти надійність загально-структурних апаратних засобів і надійність апаратних засобів користувача, які застосовуються для роботи з мультимедійними ресурсами систем маркетингу.

Біографії авторів

М. О. Науменко, НАНГУ

доктор філософії економічного напряму, професор 

Н. С. Щербина, НАНГУ

студент-магістр 

Посилання

Пушкарь А.И., Грабовский Е.Н., Пономаренко Е.В. Стратегическое управление развитием электронного бизнеса и информационных ресурсов предприятия. Х.: Изд-во ХНЭУ, 2005. 480 с.

Черкашина М. В. Розробка методики управління підготовкою персоналу для систем просування товарів в умовах постіндустріального суспільства. ScienceRise. 2019. № 2-3. С. 28-31.

Pedraza-Martinez A. J., Van Wassenhove L. N. Empirically grounded research in humanitarian operations management: The way forward // Journal of Operations Management. 2016. № 45, P.1-10.

Lazarenko N. Symbiosis of Methodological Approaches to the Development of Education in the Information Society//Nauka i osvita. 2017. № 4. Р. 107–112. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-4-18

Brambilla М., Fraternali Р. Large-scale Model-Driven Engineering of web user interaction: The WebML and WebRatio experience//Science of Computer Programming. Vol. 89. Part B. 2014. P. 71-87 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scico.2013.03.010

Грабовський Є. М. Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання. Scientific Journal «ScienceRise» . № 11(52). 2018. -С. 36-39

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement//International Journal of Web Portals. 2017. Vol. 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104

Грабовський Є. М. Автоматизація процесу створення електронних книг у форматі epub. Системи обробки інформації. Вип. 4 (141), 2016. С. 223-226.

Каличева Н. Є. Вплив маркетингу на забезпечення стратегічного розвитку залізничного транспорту. Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». (м. Харків 18-19 квітня 2018 р.): тези доповідей. Ч. 1 Харків: ХНУБА, 2018. С. 125 – 127.

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній транспортній сфері. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора В. В. Прохорової. Харків: «НТМТ», 2014. С. 73-78.

Каличева Н. Є., Єлагін Ю. В. Напрями забезпечення ефективного розвитку залізничного транспорту за рахунок застосування інструментів маркетингу. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія за заг. ред. Л. Л. Калініченко. Харків: ФОП Панов А. М., 2018. С. 106 – 115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг