УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

  • М. О. Науменко НАНГУ, Ukraine
  • Д. О. Павлов НАНГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181428

Ключові слова:

підприємство, інформаційні ресурси, управління, якість послуг, інформаційні системи

Анотація

 

У даній статті подано методичні засади управління підвищенням якості послуг підприємства на основі оптимізації використання інформаційних ресурсів. Дані методичні засади ґрунтуються на визначенні інформації як сукупності матеріалів, даних, відомостей, повідомлень, які визначають ступінь потенційних знань менеджера про явища або процеси в їх взаємозв'язку. У дослідженні окремо проаналізовано визначення інформаційних ресурсів підприємства та розглянуто їх основні складові. Виконано обґрунтування основних цілей системи менеджменту організації при розробці ефективної політики підвищенням якості послуг підприємства на основі оптимізації використання інформаційних ресурсів.

Біографії авторів

М. О. Науменко, НАНГУ

доктор філософії економічного напряму, професор 

Д. О. Павлов, НАНГУ

студент-магістр

Посилання

Черкашина М. В. Розробка методики управління підготовкою персоналу для систем просування товарів в умовах постіндустріального суспільства. ScienceRise. 2019. -№ 2-3. -С. 28-31.

Hrabovskyi Y. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning. Journal of Communication and Computer. 2015. № 12. – Р. 286-296.

Wan X., Dresner M. Losing the Loop: An Empirical Analysis of the Dynamic Decisions Affecting Product Variety. Decision Sciences Journal. 2015. № 46(6). P. 1141-1164.

Пушкарь А.И., Грабовский Е.Н., Пономаренко Е.В. Стратегическое управление развитием электронного бизнеса и информационных ресурсов предприятия Х.: Изд-во ХНЭУ, 2005. 480 с.

Zhou L., Zhang Y.Y., Rao L.L., Wang Z.J., Wang W. A Scanpath Analysis of the Risky Decision-Making Process. Journal of Behavioral Decision Making. 2016. № 29(2-3). P.169-182.

Грабовський Є. М. Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». № 11(52). 2018. С. 36-39

Kock A., Georg Gemünden H. Antecedents to Decision-Making Quality and Agility in Innovation Portfolio Management. Journal of Product Innovation Management. 2016. № 33(6). P. 670-686.

Каличева Н. Є. Вплив інформаційних технологій на ефективність функціонування вітчизняної транспортно-логістичної системи в сучасних умовах. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: монографія/ за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора Л. Л. Калініченко. Харків: ФОП Панов А.М. Видав. ТОВ «В справі», 2017. С. 201-210.

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній транспортній сфері. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора В. В. Прохорової. Харків: «НТМТ», 2014. С. 73-78.

Каличева Н. Є. Роль інформаційних технологій у розвитку підприємств транспорту. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики: тези доповідей за матеріалами Х Міжнар. наук.-прак. конф. (5-7 червня 2014 р, м. Харків). Харків: УкрДАЗТ. 2014. С. 100-101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства