СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. М. Герасименко НАНГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181845

Ключові слова:

менеджмент, харчове підприємство, інформаційне забезпечення, бізнес-процес, працівник, можливості

Анотація

У даній статті подано технологію розроблення системи інформаційного забезпечення менеджменту харчового підприємства. В роботі виділяються основні види інформаційних ресурсів як складових компонент системи інформаційного забезпечення менеджменту харчового підприємства. В роботі окремо проаналізовано основні інформаційні можливості працівника, який виконує функції окремого бізнес-процесу в умовах харчового підприємства. Запропоновано перелік і склад основних етапів і процедур методу формування системи інформаційного забезпечення менеджменту харчового підприємства.

Біографія автора

В. М. Герасименко, НАНГУ

старший викладач 

Посилання

Пушкарь А.И., Грабовский Е.Н., Пономаренко Е.В. Стратегическое управление развитием электронного бизнеса и информационных ресурсов предприятия Х.: Изд-во ХНЭУ, 2005. 480 с.

Черкашина М. В. Розробка методики управління підготовкою персоналу для систем просування товарів в умовах постіндустріального суспільства. ScienceRise. 2019. -№ 2-3. -С. 28-31.

Соколовський С. А., Науменко М. О., Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Hu С., Yang Z, Mingjing G. AHP and CA Based Evaluation of Website Information Service Quality: An Empirical Study on High-Tech Industry Information Center Web Portals//Journal Service Science & Management. 2009. № 3. Р. 168–180 DOI: https://doi.org/10.4236/jssm.2009.23020

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement//International Journal of Web Portals. 2017. Volume 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104

Brambilla М., Fraternali Р. Large-scale Model-Driven Engineering of web user interaction: The WebML and WebRatio experience//Science of Computer Programming. Volume 89. Part B. 2014. P. 71-87 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scico.2013.03.010

Грабовський Є. М. Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання. Scientific Journal «ScienceRise» . № 11(52). 2018. -С. 36-39

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement//International Journal of Web Portals. 2017. Vol. 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104

Соколовський С. А., Науменко М. О., Черкашина М. В. Удосконалення управління трудовими ресурсами підприємства. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 288-292.

Hrabovskyi Y. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning. Journal of Communication and Computer. 2015. № 12. – Р. 286-296.

Каличева Н. Є. Роль інформаційних технологій у розвитку підприємств транспорту. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики: тези доповідей за матеріалами Х Міжнар. наук.-прак. конф. (5-7 червня 2014 р, м. Харків). Харків: УкрДАЗТ. 2014. С. 100-101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг