ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева УкрДУЗТ, Ukraine
  • В. С. Торопов УкрДУЗТ, Ukraine
  • Я. О. Яменко УкрДУЗТ,

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.180899

Ключові слова:

конкурентний розвиток, залізнична галузь, транспортні підприємства, ефективність, боротьба, конкуренті позиції

Анотація

Стаття присвячена питанням забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах ведення господарської діяльності. Виокремлено основні детермінанти конкурентного розвитку підприємств транспорту. Визначено, що наявність конкурентних переваг дозволяє  суб’єктам господарювання перемагати конкурентів у боротьбі за частку ринку. Зазначено, що за умов жорстокої конкурентної боротьби на ринку транспортних послуг одним із ефективних інструментів  забезпечення ефективного функціонування підприємств залізничного транспорту виступає зміна організаційно-економічних та управлінських підходів щодо забезпечення їхньої конкурентоспроможності.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

В. С. Торопов, УкрДУЗТ

магістр

Я. О. Яменко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Каличева Н. Є. Підходи до управління конкурентними перевагами підприємств залізничного транспорту. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. Одеса, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. Вип. 21. С. 86-91.

Дорофєєва Х. М. Конкурентоспроможність транспортної інфраструктури України в умовах інтеграції до ЄС. Економіка і суспільство. Мукачеве, 2016. Вип. № 7. С. 30-35.

Ейтутіс Д. Г. Конкурентоспроможність регіональних залізниць. Залізничний транспорт України. 2007. № 3. –С. 90–92.

Пасічник В. І. Дослідження впливу основних важелів тарифного регулювання на ринку транспортних послуг на конкурентоспроможність залізниць України. Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Економічна. 2001. № 512. С. 24–26.

Сич Є. М. Фактори підвищення конкурентоспроможності транспортних послуг залізниць. Вісник Харківського нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Економічна. 2001.№ 512. С. 152–154.

Чеховська М. М. Державна підтримка демонополізації та розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5. T. 1. С. 56-60

Панчишин Я. М. Особливості конкурентоспроможності залізничного транспорту URL: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics /44027.doc.htm (дата звернення 16.06. 2019)

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2015. - 403 с.

Дикань В. Л., Корінь М. В. Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДАЗТ, 2011. № 33. С. 13-19.

Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов: пер. с англ. И. Минервин. М.: Альпина-Бизнес-Букс, 2005. 454 с.

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств: підручник / В. Л. Дикань, Ю. Т. Боровик, О. М. Полякова, Ю. М. Уткіна. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 415 с.

Ярошенко С. П. Принципи конкурентоздатності сфери матеріального виробництва. Регіональні перспективи. 1998. № 1(2). С. 37-39.

Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: монография. Харьков: Основа, 1995. 160 с.

Каличева Н. Є. Методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління конкурентними позиціями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. Херсон, 2017. Вип. 27. Ч. 1. С. 139 – 142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства