ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В АСПЕКТІ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • V. A. Ovchynnikova УкрДУЗТ, Ukraine
  • A. S. Gangzhur УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181362

Ключові слова:

система, адаптація, адаптивне управління, підприємство, залізничний транспорт, експлуатаційна діяльність.

Анотація

У статті доведено необхідність застосування адаптивного підходу в управлінні вітчизняними залізничними підприємствами, що дозволило обґрунтувати мету статті, а саме сформувати та окреслити особливості функціонування системи управління оперативною діяльністю підприємство залізничного транспорту в аспекті адаптивного управління. У статті досліджено особливості формування та функціонування системи управління оперативною діяльністю підприємства залізничного транспорту в аспекті адаптивного управління. Визначено цілі, завдання та інструменти адаптивного управління залізничними підприємствами. Реалізація основних принципів та положень адаптивного підходу до управління експлуатаційною діяльністю залізничного підприємства повинна здійснюватися за допомогою розробленої системи моделей та методів прийняття рішень, які мають єдину інформаційну базу. Структура та склад модельної системи повинні змінюватись залежно від бази даних, тому для прийняття управлінських рішень повинна використовуватися інформаційна система управління. Система методів і моделей повинна включати факторний аналіз результатів виробничої та господарської діяльності підприємства; прогнозування попиту на товари та послуги, що надаються підприємством; формування та оптимізація виробничих потужностей; оцінка надійності; логістика. Важливим аспектом адаптивного управління підприємствами залізничного транспорту є прийняття управлінських рішень. Алгоритм прийняття рішень повинен включати такі етапи: виявлення змін, зовнішніх збурень; аналіз збору та зміни інформації; діагностувати можливі проблеми, викликані змінами в навколишньому середовищі, та розробляти сценарії їх вирішення; визначення цілей управління при вирішенні проблеми; розробка критерію оцінки ефективності рішення; створення списку можливих впливів на адаптацію галузі до змін навколишнього середовища; прогнозування наслідків цих впливів та адаптація до виникаючих ситуацій; перевірка та оцінка варіантів рішень; прийняття, реєстрація, доведення до виконавців, виконання, контроль за виконанням рішень.

Біографії авторів

V. A. Ovchynnikova, УкрДУЗТ

д.е.н, професор

A. S. Gangzhur, УкрДУЗТ

студент

Посилання

Dykan V.L., Zubenko V.O., Makovoz O.V., Tokmakova I.V., Shramenko O.V. (2013) Stratehichne upravlinnya [Strategic management]. K .: "Center for Educational Literature", 272 p. (in Ukraine)

Denisov V.T., Nazaryeva N.A., Grishchenko O. V. (2006) Adaptyvnoe upravlenye-osnova uspekha deyatelʹnosty promyshlennoho predpryyatyya [Adaptive management - the basis of the success of the industrial enterprise]. Vesnya OGU. no8. pp. 89-95. (in Ukraine)

Alekseev S. B. (2003) Formuvannya adaptyvnoho upravlinnya pidpryyemstvamy vuhilʹnoho mashynobuduvannya [Formation of adaptive management by enterprises of coal mechanical engineering]: diss. Cand. econ sciences. Donetsk. 199 p. (in Ukraine)

Tokmakova I.V., Yanchenko N.V. (2011) Klasyfikatsiya adaptatsiyi ta adaptyvnoho upravlinnya na pidpryyemstvakh zaliznychnoho transportu [Classification of adaptation and adaptive management in railway transport enterprises]. Zb sciences DUTUT works. no 18. pp. 144 - 148. (in Ukraine)

Tkachenko A.V. Izucheniye podkhodov k adaptivnomu upravleniyu logisticheskoy tsep'yu [The study of approaches to the adaptive management of the logistics chain]. URL: http://science-bsea.narod.ru/2008/ekonom_2008-2/tkahenko_izuchenie.htm. (accessed: 11.07.2019).

Manitskaya L. N. (2010) Adaptivnoye upravleniye strategicheskoy ustoychivost'yu predpriyatiya [Adaptive management of the strategic stability of the enterprise]. Business in the law. no 1. pp. 268-270. (in Russia)

Borisov A. B. (2003) Bol'shoy ekonomicheskiy slovar' [The Big Economic Dictionary]. M .: Knizhny Mir. 895 p. (in Russia)

Varlamova T. P., Vasilieva N. A., Neganov L. M., Sarafanova E. V., Shash N. N. (2008) Bol'shaya sovremennaya entsiklopediya [The Big Modern Encyclopedia]. M.: Exmo. 816 p. (in Russia)

Tokmakova I.V., Yanchenko N.V. (2013) Teoretiko-metodichní osnovi adaptivnogo upravlínnya pídpriêmstvami zalíznichnogo transportu u suchasnikh umovakh [Theoretical and methodical bases of adaptive management of rail transport enterprises in modern conditions]. Kh.: UkrDaZT. 196 p. (in Ukraine)

Arefieva O. V. (2012) Kontseptual'ní osnovi adaptivnogo upravlínnya funktsíonuvannyam ta rozvitkom pídpriêmstv [Conceptual bases of adaptive management of functioning and development of enterprises. Economics and management]. no. 3. pp. 107 - 111. (in Ukraine)

Aubakirova G. M. (2004) Adaptivnyy podkhod k modelirovaniyu khozyaystvennoy deyatel'nosti predpriyatiya [Adaptive approach to modeling the economic activity of the enterprise]. Gazette of the KazNU. no. 4. pp. 31-37. (in Ukraine)

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України