Прийняття управлінських рішень. Теоретичний аспект

Автор(и)

  • И. В. ВОЛОВЕЛЬСКАЯ УкрДУЗТ, Ukraine
  • В. А. Домбровский УкрДУЗТ, Ukraine
  • Н. А. Кравченко УкрДУЗТ, Ukraine
  • И. В. Борута УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181135

Ключові слова:

управлінські рішення, система прийняття рішень, конкурентні переваги, ризики.

Анотація

Для того, щоб вижити в агресивному зовнішньому середовищі, підприємства повинні постійно шукати все більш унікальні шляхи забезпечення конкурентних переваг.

Під системою прийняття оптимальних управлінських рішень ми будемо розуміти комплекс взаємопов'язаних організаційно-економічних спрямованих дій, завдяки якому з'явиться можливість діагностувати потенційні ризики зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства для їх подальшої нейтралізації з метою підвищення його конкурентоспроможності.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі системи прийняття оптимальних рішень, передбачає виділення, аналіз і оцінку всіх існуючих загроз за кожною з функціональних складових, а також потенціалу підприємства, та розробку на їх основі системи протидіючих і попереджувальних заходів.

Таким чином, ми бачимо, що при побудові системи прийняття оптимальних управлінських рішень, необхідно розглядати величезну кількість факторів, що несуть в собі загрози та ризики. Саме це робить актуальним і своєчасним питання про розгляд даної системи в сукупності зовнішніх загроз і внутрішніх методів управління, що дозволить реалізувати різні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції й прибутковості підприємства.

У статті обґрунтовано, що тільки вірні управлінські рішення можуть привести підприємство до успіху. Нехтування системою прийняття рішень може привести підприємство до катастрофічних наслідків: руйнування виробництва і банкрутства. У зв'язку з цим у статті проаналізовано існуюче положення та зроблено рекомендації щодо формування системи прийняття управлінських рішень.

Біографії авторів

И. В. ВОЛОВЕЛЬСКАЯ, УкрДУЗТ

к. є. н., доцент

В. А. Домбровский, УкрДУЗТ

магістр

Н. А. Кравченко, УкрДУЗТ

магістр

И. В. Борута, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Воловельская И.В. Основные типы и характеристика негативного воздействия на экономическую безопасность предприятия [Текст] / И.В. Воловельская // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Вип. 29. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – С. 317-320.

Гранатуров В.М. Экономический риск. Сущность, методы измерения, пути снижения [Текст] / В.М. Гранатуров. - М.: Дело и сервис, 2002. - 112 с.

Дикань В.Л. Економічна безпека підприємства [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, І. В. Воловельська, О. В. Маковоз. – Х.: УкрГАЖТ, 2011. – 243 с.

Дикань, В.Л. Управління бізнесом [Текст]: підручник / Дикань, В.Л., ПанченкоС.В., Маслова В.О., Воловельська І.В.- Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

В.Л.Дикань, Ю.Т.Боровік, О.М.Полякова; Ю.М.Уткіна Забезпечення конкурентопроможності підприємств: підручник / В.Л.Дикань та ін.. Харків:УкрДазт. 2012. 415с.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова, О.В. Маковоз, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Официальный сайт Государственнной службы статистики Украины. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua

Цветкова Е. В., Арлюкоеа И. О. Риски в экономической деятельно-сти. — СПб.: ИВЭСЭП. Знание, 2002. — 64 с.

Brehmer В. The Psychology of Risk // Risk and Decisions. Edited by W.T. Singleton and J. Hovden, Wiley, 1987.

John Wengler Managing Energy Risk: A Nontechnical Guide to Markets and Trading. Pennwell Pub, 1st edition, 2001. - 250 pp.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства