ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. О. Овчиннікова УкрДУЗТ, Ukraine
  • Н. О. Гонтар УкрДУЗТ, Ukraine
  • П. В. Мірошніков УкрДУЗТ, Ukraine
  • Л. О. Українська ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i67.181359

Ключові слова:

залізничний транспорт, розвиток, ефективність, конкурентоспроможність, проблеми, пріоритети.

Анотація

Встановлено, що вирішальну роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки відіграє залізничний транспорт, який наразі знаходиться на завершальному етапі реформування. Доведено, що сучасний техніко-економічний стан галузі характеризуються наявністю безлічі проблем, що обумовлені гіпердинамікою світової науково-технологічної революції, нестабільністю політичної ситуації в країні та у світі, появою конкуренції в галузі та зростанням її темпів на інвестиційних ринках і ринках транспортно-логістичних послуг, одночасним дефіцитом і збитком інформації через розвиток цифровізації у світі, а також поліваріантністю способів реалізації можливостей управлінських рішень. Визначені пріоритети розвитку залізничного транспорту.  

Біографії авторів

В. О. Овчиннікова, УкрДУЗТ

д.е.н., професор

Н. О. Гонтар, УкрДУЗТ

аспірант

П. В. Мірошніков, УкрДУЗТ

студент

Л. О. Українська, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

д.е.н., професор 

Посилання

Дикань В. Л., Соломніков І. В. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 57. С. 9-20.

Токмакова І. В. Сучасні аспекти формування ефективної системи управління на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 393 - 395.

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Харків.: УкрДУЗТ. 2017. 427 с.

Обруч Г.В., Кондратюк М.В. Перспективи інвестиційного забезпечення розвитку залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. Вип. 62. С. 90-92.

Головкова Л.С. Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток: монографія / Л.С. Головкова. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 340 с.

Собкевич О.В. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні: аналіт. доп. – К.: НІСД, 2013. – 32 с.

Немировська О. Функціонування корпоративного капіталу в економіці України / О. Немировська // Економіст. – 2014. – № 9 (335). – С. 32 – 34.

Офіційний сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/press_" center/latest_news/archive/main_2011/242866/ (дата звернення: 21.08.2019).

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2174"2010"%D1%80. (дата звернення: 27.08.2019)

Тарангул Л.Л. Розміщення продуктивних сил: навч. посібник / Л.Л. Тарангул, І.О. Горленко, Г.І. Євтушенко. – К.: Академія державної податкової служби України, 2000. – 264 с.

Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/en_" 76033transport_system_reform_jun2010.pdf. (дата звернення: 20.08.2019)

Іличок Б.І. Глобальна конкурентоспроможність України : стан та можливості змін / Б.І. Іличок // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. − №15. – С. 71–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України