DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188275

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. О. Маслова, Н. Є. Каличева, Р. В. Шевченко

Анотація


У статті проведено стислий аналіз розвитку будівельної галузі, зокрема сектору житлового будівництва; визначено проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності будівельних організацій; обґрунтовано використання найбільш дієвого шляху підвищення ефективності їх діяльності в сучасних умовах господарювання в Україні. Доведено, що найбільш доцільним сьогодні шляхом підвищення ефективності діяльності підприємств будівельної галузі є оптимізація операційних витрат, якої можна досягти за рахунок реалізації таких напрямків, як удосконалення логістики, планування будівельно-монтажних робіт, впровадження інновацій та удосконалення системи управління організацією на основі застосування процесного підходу.


Ключові слова


будівельна організація, підвищення ефективності діяльності, оптимізація операційних витрат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боровик Ю.Т. Підвищення економічної стійкості будівельних підприємств / Ю.Т. Боровик // Вісник економіки транспорту та промисловості. - 2017. - № 58(Додаток). - С. 252-254.

Боровик Ю. Т. Стійкий розвиток будівельного підприємства – важлива умова забезпечення конкурентоспроможності транспортного будівельного комплексу / Ю. Т. Боровик // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62 (Спецвипуск). - С. 151-157.

Дикань В.Л. Організація виробництва: підручник / В.Л. Дикань, В.О. Маслова. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 422 с.

Дикань В.Л. Экономика предприятия: учебное пособие / В.Л. Дикань, Е.В. Шраменко, Н.В. Якименко. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – 274 с.

Каличева Н.Є. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві / Н.Є. Каличева, В.О.Маслова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – Вип. 47. – С. 83-86.

Каличева Н.Є. Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки / Н. Є. Каличева // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – Вип. 58. – С. 103-109.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua .

Панченко С.В. Управління бізнесом: підручник / С.В.Панченко, В.Л.Дикань, І.В.Воловельська, В.О. Маслова. – Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 315 с.

Проданова Л.В. Проблемні аспекти розвитку ринку будівельної галузі України / Л.В.Проданова, Л.І.Панкова, Ю.О.Зайва // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 6-2 (06). – С.57-61.

Цифра Т. Ю. Економічні підходи до формування та оцінки стратегії будівельного підприємства / Т.Ю.Цифра, Ю.О. Запєчна, О. С. Гриценко. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. –№39(4). – С. 70-76.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892