ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • В. О. Маслова УкрДУЗТ, Ukraine
  • Н. Є. Каличева УкрДУЗТ, Ukraine
  • Р. В. Шевченко УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188275

Ключові слова:

будівельна організація, підвищення ефективності діяльності, оптимізація операційних витрат.

Анотація

У статті проведено стислий аналіз розвитку будівельної галузі, зокрема сектору житлового будівництва; визначено проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності будівельних організацій; обґрунтовано використання найбільш дієвого шляху підвищення ефективності їх діяльності в сучасних умовах господарювання в Україні. Доведено, що найбільш доцільним сьогодні шляхом підвищення ефективності діяльності підприємств будівельної галузі є оптимізація операційних витрат, якої можна досягти за рахунок реалізації таких напрямків, як удосконалення логістики, планування будівельно-монтажних робіт, впровадження інновацій та удосконалення системи управління організацією на основі застосування процесного підходу.

Біографії авторів

В. О. Маслова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Н. Є. Каличева, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Р. В. Шевченко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Боровик Ю.Т. Підвищення економічної стійкості будівельних підприємств / Ю.Т. Боровик // Вісник економіки транспорту та промисловості. - 2017. - № 58(Додаток). - С. 252-254.

Боровик Ю. Т. Стійкий розвиток будівельного підприємства – важлива умова забезпечення конкурентоспроможності транспортного будівельного комплексу / Ю. Т. Боровик // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62 (Спецвипуск). - С. 151-157.

Дикань В.Л. Організація виробництва: підручник / В.Л. Дикань, В.О. Маслова. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 422 с.

Дикань В.Л. Экономика предприятия: учебное пособие / В.Л. Дикань, Е.В. Шраменко, Н.В. Якименко. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – 274 с.

Каличева Н.Є. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві / Н.Є. Каличева, В.О.Маслова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – Вип. 47. – С. 83-86.

Каличева Н.Є. Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки / Н. Є. Каличева // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – Вип. 58. – С. 103-109.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua .

Панченко С.В. Управління бізнесом: підручник / С.В.Панченко, В.Л.Дикань, І.В.Воловельська, В.О. Маслова. – Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 315 с.

Проданова Л.В. Проблемні аспекти розвитку ринку будівельної галузі України / Л.В.Проданова, Л.І.Панкова, Ю.О.Зайва // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 6-2 (06). – С.57-61.

Цифра Т. Ю. Економічні підходи до формування та оцінки стратегії будівельного підприємства / Т.Ю.Цифра, Ю.О. Запєчна, О. С. Гриценко. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. –№39(4). – С. 70-76.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Економіка підприємства