№ 68 (2019)

Зміст

Економіка та управління національним господарством

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ PDF (Русский)
В. Л. Дикань, И. В. Воловельская
КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Н. Е. Аванесова, Ю. І. Сергієнко
Теоретико-економічні аспекти визначення соціальної безпеки регіонів України PDF
О. Ю. Александрова, М. В. Косич, О. І. Фролов
ЩОДО ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ТА ЛЮДИНУ: ЕФЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ PDF (Русский)
В. В. Компаниец, В. В. Крацер
ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У МАЛОМУ СІМЕЙНОМУ БІЗНЕСІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF (English)
I. L. Nazarenko, D. O. Sukhorukova
ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Без заголовку
І. В. Соломніков
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
Н. О. Степаненко, О. М. Кліменко

Проблеми транспортного комплексу України

ФОРМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін, О. М. Полякова
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ PDF
Г. Д. Ейтутіс, А. Р. Божок
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
М. В. Кондратюк, Г. В. Обруч, Є. В. Шушкова
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
М. В. Корінь, О. В. Васильєв, О. О. Скубяк
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОБОТУ КОМПАНЇЇ Без заголовку
Т. Г. Сухорукова, О. Ю. Александрова
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ФАКТОР ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
І. В. Токмакова, О. Ю. Чередниченко, І. М. Войтов, Я. С. Паламарчук
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ШВИДКІСНИМИ ПОЇЗДАМИ PDF
О. В. Шкуренко, А. В. Шульгіна
ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. В. Шраменко, Л. О. Українська

Економіка підприємства

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
В. О. Маслова, Н. Є. Каличева, Р. В. Шевченко
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
В. О. Маслова, М. В. Шпирна
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Г. В. Обруч, Я. С. Чернега, М. Р. Шульга
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ PDF
В. О. Овчиннікова, В. І. Торопова
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ: ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РЕАЛІЯХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
М. О. Устенко, А. О. Руських
ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
К. А. Фісун, А. Ю. Сиса

Менеджмент і маркетинг

УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКІВ PDF
І. Ю. Зайцева, Н. В. Малишко, О. В. Палій
МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ РАЦІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЙ PDF
О. Я. Колещук
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. В. Проценко
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ НЕОПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
В. М. Проценко
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Сиволовська, Є. М. Чередниченко
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
В. І. Чобіток

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Методи стимулювання інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах PDF (Русский)
И. В. ВОЛОВЕЛЬСКАЯ, К. В. Диденко, И. Н. Дудка
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» PDF
О. В. Головаш

Загальноекономічні питання

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РИНКОВОГО ПРОФІЛЮ ТА МЕТОДИКИ СКАЛЬПІНГА У ВНУТРІШНЬОДЕННІЙ ТОРГІВЛІ Ф’ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ. PDF
І. Ю. Зайцева, О. С. Задніпровський, Н. М. Архіпова
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
С. А. Мушникова
ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. Г. Кірдіна, Н. В. Коловойда, А. Є. Шамрай
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К. А. Фісун, Ю. Г. Ткачук