СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • С. А. Мушникова НМетАУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.189030

Ключові слова:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

В роботі проведено кількісний аналіз функціонування підприємств металургійної галузі України в сучасних економічних умовах. Визначено пріоритетні напрями діяльності та види металургійної продукції. Визначено місце та роль металургії в загальному внутрішньому та зовнішньому товарообороті. Зосереджено увагу на проблемах функціонування підприємств металургійної галузі в промисловому комплексі країни. Пропоновані пропозиції щодо виходу металургійної галузі національної економіки з кризових умов господарювання. 

Біографія автора

С. А. Мушникова, НМетАУ

к.е.н., доц., доцент 

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Козенков Д.Є. Аналіз стану чорної металургії України: сучасні проблеми та шляхи розвитку [Електронний ресурс] / Д.Є. Козенков, О. В. Цимбалюк // Ефективна економіка. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2225.

Кулицький С. Українська чорна металургія: стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – № 5. – С. 44-65. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/ images/ukraine/2016/ukr5.pdf

Хижняк О.С. Сучасний стан металургійних підприємств україни: проблеми і перспективи розвитку / О.С.Хижняк // Молодий вчений, № 5 (45), 2017. – С. 762-768.

Worldsteel Association [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.worldsteel.org

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання