ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ФАКТОР ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова УкрДУЗТ, Ukraine
  • О. Ю. Чередниченко Інститут підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • І. М. Войтов УкрДУЗТ, Ukraine
  • Я. С. Паламарчук УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.189068

Ключові слова:

цифрова трансформації, цифрові переваги, інноваційний розвиток, європейська система управління залізничним рухом, залізничний транспорт.

Анотація

З метою забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту досліджено передумови його цифрової трансформації. Розкрито зміст цифровізації та її переваги для бізнесу. Акцентовано увагу на активізації цифрових перетворень на залізничному транспорті країн ЕС. Виявлено стан впровадження ІКТ на залізничному транспорті та визначено основні напрямки реалізації цифрових перетворень в вітчизняній залізничній галузі на технологічному і організаційному рівнях.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, УкрДУЗТ

д.е.н,  професор 

О. Ю. Чередниченко, Інститут підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

к.е.н., доцент, професор,докторант (УкрДУЗТ)

І. М. Войтов, УкрДУЗТ

ст. викладач 

Я. С. Паламарчук, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Дикань В. Л., Корінь М. В. Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування виробничо-логістичних кластерів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2015. Вип. 154. С. 98-103

Обруч Г. В. Забезпечення розвитку потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2017. 265 с.

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Х.: УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Токмакова І. В. Адаптивна система управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 57. С. 137–143.

Компаниец В. В. Концептуальный анализ перспектив цифровизации экономики и железнодорожного транспорта. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 197­200.

Куприяновский В. П., Суконников Г. В., Ярцев Д. И., Кононов В. В., Синягов С. А., Намиот Д. Е., Добрынин А. П. Цифровая железная дорога — целостная информационная модель как основа цифровой трансформации. International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4, №. 10. С. 32–42.

Скалозуб В. В., В. П. Соловьев, И. В. Жуковицкий, К. В. Гончаров. Интеллектуальные транспортные системы железнодорожного транспорта (основы инновационных технологий): пособие. Д. : Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2013. 207 с.

The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform Their Peers in Every Industry. Capgemini Consulting, MIT Sloan Management. URL: https://www.capgemini.com/wp-con-tent/uploads/2017/07/the_digital_advantage__how

_digital_leaders_outperform_their_peers_in_every_industry.pdf (accessed: 20.01.2019).

Інтегрований звіт 2018 : для інвесторів : АТ «Укрзалізниця» : офіційний веб-сайт. URL: https://uz.gov.ua/about/investors/issuer/ (дата звернення: 11.11.2019).

Покусаев О. Н., Климов А. А., Куприяновский В .П., Морхат П. М., Намиот Д. Е. Цифровая железная дорога Европы - от ERTMS до искусственного интеллекта. International Journal of Open Information Technologies. 2019. Vol. 7, No.7. С. 90-119.

Дорожня карта цифрової трансформації залізниці, версія АППАУ. Rail EXPO : веб-сайт. URL : https://railexpoua.com/novyny/dorozhnya-karta/ (дата звернення:5.11.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України