DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188935

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ РАЦІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЙ

О. Я. Колещук

Анотація


В статті визначено, що сучасні умови господарювання потребують підвищеної уваги до проблем формування стратегічного управління інноваційністю підприємств, базуючись, перш за все на ефективному впровадженні інноваційності для розвитку підприємств, що впливає на підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом продукування та впровадження раціональних стратегій.

Запропоновано систему принципів для формування комплексу методів оцінки інноваційної рефлексії. Результати проведеного аналізу економічної літератури надало можливість виокремити та сформувати порівняльну характеристику методів оцінки  інноваційної рефлексії.

Визначено, що для визначення необхідної методичної бази оцінки інноваційної рефлексії підприємств різного типу та масштабу з метою формування управлінських стратегій, необхідно розглянути характеристики кожного методу з точки зору аналітичної інформації, прийнятих критеріїв аналізу, підходів до обробки, інтерпретації результатів тощо.


Ключові слова


підприємства; стратегічне управління інноваційністю підприємств; інноваційна рефлексія; методи; система принципів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. Mосква: Экономика, 1989. - 519 с.

Винокуров В. А. Оганизация стратегического управления на предприятии. Москва: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 458 с.

Дикань В. Л. Теорія й методи стратегічного управління / В. Л. Дикань // Збірник наукових праць Державного економіко – технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – 2008. – № 12. – С. 214 – 217.

Москаленко Л. А., Хринюк О. С. Методи антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми економіки та управління. 2011. Вип. 5. С. 114–117.

Пономаренко В. С., Тридід О. М., Кизим М. О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. - 328 с.

Портер М. Стратегія конкуренції. Київ: Основи, 1998. - 390 с.

Прохорова В. В. Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування: монографія. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. - 291 с.

Прохорова В.В., Чобіток В. І. Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу : монографія. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2012. - 278 с.

Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации: учеб. для вузов: пер. 9-го англ. изд. Москва: ИНФРА-М, 2000. - 411 с.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Москва: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Київський національний економічний університет, 2004. - 699 с.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892