ВПЛИВ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О. В. Шраменко ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Ukraine
  • Л. О. Українська ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.189078

Ключові слова:

інфраструктура, природні монополії, залізничний транспорт, еволюція.

Анотація

В статті виділено три етапи розвитку інфраструктурної складової залізничного транспорту. Зазначено, що з втратою залізничною галуззю, як природної монополії, своєї природності, змінюється статус інфраструктури в ній. Доведено, що зміна місця інфраструктурної складової обумовлює особливості її функціонування та ступінь ризику. Виділено характерні ознаки інфраструктурної компанії на кожному з етапів розвитку. Обґрунтовано доцільність функціонування інфраструктурної компанії у складі вертикально інтегрованого об’єднання шляхом розвитку стратегічного партнерства з операторами-перевізниками.

Біографії авторів

О. В. Шраменко, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

к.е.н., доцент

Л. О. Українська, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

д.е.н., професор 

Посилання

Дикань В. Л. Реформирование железнодорожного транспорта (стратегия преобразований в системе управления отраслью) / В. Л. Дикань, Д.И. Бойко // «Бизнес-информ». - 2000. - № 11-12. - С. 48-50.

Дикань В. Л. Особливості реформування національної транспортної системи / В. Л. Дикань, О. М. Єлагіна // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук.праць. - Харків: УкрДАЗТ. - 2002.- № 1.- С. 211-215.

Данько М. І. Удосконалення організаційної структури залізничного комплексу України в сучасних умовах: монографія / М. І. Данько, В. Л. Дикань, М. В. Кондратюк. - Харків: УкрДАЗТ, 2010. - 190 с.

Данько Н. И. Повышение эффективности функционирования естественных монополий в условиях рынка (по материалам железнодорожного транспорта): монографія / Н. И. Данько, В. Л. Дикань, Е. В. Шраменко – Харьков: УкрГАЖТ, 2010. – 168 с.

Бараш Ю. С. Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку: автореф. дис… доктора екон. наук 08.00.04 / Ю. С. Бараш; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 37 с.

Гненний О. Шляхом європейської інтеграції України: особливості реформування залізниць країн світу / О. Гненний, В. Задоя, Л. Марценюк // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». 2014. Bип. 30. С.32-43.

Эйтутис Г. Д. Теоретико-практические основы реформирования железных дорог Украины: монография / Г. Д. Эйтутис. Нежин: Аспект-Полиграф, 2009. - 240 с .

Корінь М. В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: автореф. дис. ... доктора екон. наук: 08.00.03 / М. В. Корінь; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. Харків, 2019. 43 с.

Никифорук О. І. Інструменти та механізми модернізації транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід і українські реалії / О. І. Никифорук // Економіка і прогнозування. 2012. № 3. С. 64-78.

Полякова О. М. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі / О. М. Полякова, О. В. Шраменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 126-134.

Полякова О. М. Інфраструктурна складова забезпечення економічної безпеки держави (на прикладі залізничного транспорту) / О. М. Полякова, О. В. Шраменко. Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations: monograph. Przeworsk: WSSG, 2019. – С. 32-45.

Шиба О. А. Cтратегія розвитку транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції / О. А. Шиба // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 8. - С. 35-40.

Рачек С. В. Зарубежный опыт реформирования железных дорог / С. В. Рачек // Известия УрГЭУ. – 2013. – 6 (50). – С.62-66.

Итоги либерализации рынка региональных перевозок Германии // Железные дороги мира – 2017. – №2. С.20-26.

Перспективы холдинга Deutsche Bahn //Железные дороги мира – №3. – 2017. С.28-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України