DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188487

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

М. В. Корінь, О. В. Васильєв, О. О. Скубяк

Анотація


В статті вивчено існуючі підходи до оцінювання рівня локалізації. Встановлено існування чотирьох основних підходи до оцінювання рівня локалізації, що передбачають проведення оцінки рівня локалізація з урахуванням фонду заробітної плати, вартості сировини , матеріалів, комплектуючих, обладнання та нематеріальних активів або розміру статутного капіталу. Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня локалізації виробництва для реалізації проєктів розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці, який ґрунтується на концепції життєвого циклу інфраструктурного проєкту і передбачає поетапний розрахунок інтегрального показника, що враховує рівень локалізації виробництва на кожній фазі його реалізації.


Ключові слова


інфраструктурний проєкт, локалізація виробництва, залізничний транспорт, методика оцінювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акинфиев В. К. Выбор инвестиционных решений при трансфере западных технологий в отрасли транспортного машиностроения / В. К. Акинфиев // Управление большими системами. - 2014. - Вып. 48. - С. 151-171.

Вазьянский А. М. Локализация производства как способ инновационного развития предприятия / А. М. Вазьянский, С. Ю. Обыденнова // Сборник научных трудов НГТУ им. Р. Е. Алексеева. - 2008. - № 7. - С. 2.

Дикань В. Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту / В. Л. Дикань, І. В. Соломніков // Вісник економіки транспорту та промисловості. - 2017. - Вип. 57. - С. 9-20.

Токмакова І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування інноваційно-промислових кластерів в Україні. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції : монографія / І. В. Токмакова, М. В. Корінь; за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора Л. Л. Калініченко. - Харків: ФОП Панов А. М., Видав. дім «В справі», 2017. - С. 48 – 59.

Маркова Ю. В., Шувалова Д. Г. Разработка методики оценки уровня локализации для предприятияй электротехники и энергомашиностроения / Ю. В. Маркова, Д. Г. Шувалова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - 2015. - № 6 (233). - С. 73-76.

Словник іншомовних слів : веб-сайт. URL: http://slovopedia.org.ua/36/53403/243074.html (дата звернення: 19.06.2017).

Макряшина В. На КВБЗ - гості. Підприємство урочисто передало Укрзалізниці 30 тепловозів General Electric. URL: http://pplus.in.ua/news/na_kvbz___gost_p_dpri_mstvo_urochisto_peredalo_ukrzal_znits_30_teplovoz_v_general_electric (дата звернення: 26.11.2019).

Методика «Расчет уровня локализации товаров, работ, услу» МТ-022-1. URL: https://4science.ru/files/e259001483f841a382025034ba833131.

Порядок визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369-2013-%D0%BF (дата звернення: 30.08.2018).

Шовкун І. А. Локалізація виробництва – світова практика та висновки для України / І. А. Шовкун // Економіка і прогнозування. - 2017. - № 2. - С. 31-56.

Типовая методика определения уровня локализации производства продукции, запускаемой для нужд «РЖД»: распоряжение ОАО «РЖД» от 21.04. 2016. № 721 р. URL: tender.rzd.ru/dbmm/download?vp=53 &load=y&col_id=121&id=78968 (дата обращения: 15.11.2017).

Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія / М.В. Корінь. - Харків: УкрДУЗТ, 2019. - 401 с.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892