РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

  • М. В. Корінь УкрДУЗТ, Ukraine
  • О. В. Васильєв УкрДУЗТ, Ukraine
  • О. О. Скубяк УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188487

Ключові слова:

інфраструктурний проєкт, локалізація виробництва, залізничний транспорт, методика оцінювання.

Анотація

В статті вивчено існуючі підходи до оцінювання рівня локалізації. Встановлено існування чотирьох основних підходи до оцінювання рівня локалізації, що передбачають проведення оцінки рівня локалізація з урахуванням фонду заробітної плати, вартості сировини , матеріалів, комплектуючих, обладнання та нематеріальних активів або розміру статутного капіталу. Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня локалізації виробництва для реалізації проєктів розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці, який ґрунтується на концепції життєвого циклу інфраструктурного проєкту і передбачає поетапний розрахунок інтегрального показника, що враховує рівень локалізації виробництва на кожній фазі його реалізації.

Біографії авторів

М. В. Корінь, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О. В. Васильєв, УкрДУЗТ

магістр

О. О. Скубяк, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Акинфиев В. К. Выбор инвестиционных решений при трансфере западных технологий в отрасли транспортного машиностроения / В. К. Акинфиев // Управление большими системами. - 2014. - Вып. 48. - С. 151-171.

Вазьянский А. М. Локализация производства как способ инновационного развития предприятия / А. М. Вазьянский, С. Ю. Обыденнова // Сборник научных трудов НГТУ им. Р. Е. Алексеева. - 2008. - № 7. - С. 2.

Дикань В. Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту / В. Л. Дикань, І. В. Соломніков // Вісник економіки транспорту та промисловості. - 2017. - Вип. 57. - С. 9-20.

Токмакова І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування інноваційно-промислових кластерів в Україні. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції : монографія / І. В. Токмакова, М. В. Корінь; за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора Л. Л. Калініченко. - Харків: ФОП Панов А. М., Видав. дім «В справі», 2017. - С. 48 – 59.

Маркова Ю. В., Шувалова Д. Г. Разработка методики оценки уровня локализации для предприятияй электротехники и энергомашиностроения / Ю. В. Маркова, Д. Г. Шувалова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. - 2015. - № 6 (233). - С. 73-76.

Словник іншомовних слів : веб-сайт. URL: http://slovopedia.org.ua/36/53403/243074.html (дата звернення: 19.06.2017).

Макряшина В. На КВБЗ - гості. Підприємство урочисто передало Укрзалізниці 30 тепловозів General Electric. URL: http://pplus.in.ua/news/na_kvbz___gost_p_dpri_mstvo_urochisto_peredalo_ukrzal_znits_30_teplovoz_v_general_electric (дата звернення: 26.11.2019).

Методика «Расчет уровня локализации товаров, работ, услу» МТ-022-1. URL: https://4science.ru/files/e259001483f841a382025034ba833131.

Порядок визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369-2013-%D0%BF (дата звернення: 30.08.2018).

Шовкун І. А. Локалізація виробництва – світова практика та висновки для України / І. А. Шовкун // Економіка і прогнозування. - 2017. - № 2. - С. 31-56.

Типовая методика определения уровня локализации производства продукции, запускаемой для нужд «РЖД»: распоряжение ОАО «РЖД» от 21.04. 2016. № 721 р. URL: tender.rzd.ru/dbmm/download?vp=53 &load=y&col_id=121&id=78968 (дата обращения: 15.11.2017).

Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія / М.В. Корінь. - Харків: УкрДУЗТ, 2019. - 401 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України