DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188984

Теоретико-економічні аспекти визначення соціальної безпеки регіонів України

О. Ю. Александрова, М. В. Косич, О. І. Фролов

Анотація


В умовах переходу до ринкових відносин важливу роль повинна відігравати соціальна політика держави. Соціальна безпека визначається наявністю такого стану розвитку суспільних відносин, який би надав можливість громадянам задовольнити свої потреби на достатньому рівні. Досягнення оптимальної ситуації в даній сфері можливе лише в результаті цілеспрямованих дій стосовно основних складових соціальної політики, політичних завдань і можливостей вітчизняної економіки.


Ключові слова


соціальна безпека, соціальна політика, коефіцієнт соціальної безпеки, соціальна безпека держави, соціальна безпека регіонів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Скуратівський В.А. Управління соціальним і гуманітарним розвитком [Текст]: навчальний посібник / В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський та ін. - К.: НАДУ, 2009. - Ч. 1. - 456 с.

Новікова О.Ф. Соціальна безпека: теорія та українська практика [Текст]: монографія / І. Ф. Гнибіденко, А. М. Колот, О.

Ф. Новікова В. В. Рогового. - К.: КНЕУ, 2006. - 292 с.

Білорус О.Г. Глобалізація та безпека розвитку [Текст]: монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. – К.: Вид-во КНЕУ, 2001. – 733 с.

Предборський В. А. Економічна безпека держави [Текст]: монографія / В.А. Предборский – К.: Кондор, 2005. – 391 с.

Кальницька М.А. Соціальна безпека: поняття та рівні дослідження [Текст] / М.А. Кальницька // Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – 2017. – випуск 17. - С. 566-571.

http://www.ukrstat.gov.ua/

http://www.me.gov.ua/

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки [Текст]: монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] / Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисловості . — К. ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. — 184 с.

Соціально-економічна захищеність населення України: Статистичне видання. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2013. – 150 с.

Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України: наук.-інф. зб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Науковий центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – К.: Євроатлантікінформ, 2006. – 385 с.

Третяк В. П. Державне регулювання інноваційних відносин у соціальній сфері / В. П. Третяк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : економічна. – 2010. – № 921. – С. 111 – 116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhE_2010_921_21.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892