ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • К. А. Фісун НАНГУ, Ukraine
  • Ю. Г. Ткачук НАНГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.189043

Ключові слова:

Адаптивні системи, груповий вибір, інформація, якісні виміри, організація, рішення, управління, експертиза.

Анотація

В статті подано визначення основних методологічних положень прийняття рішення при використанні методів групового вибору і експертних оцінок. У роботі вказується, що одним з перспективних напрямків дослідження є синтез і аналіз процедур групового вибору за аксіоматично сформульованим умовам, які визначають індивідуальні та групові думки. Розглянуто основний зміст аксіоматичного підходу до вирішення завдань групового вибору. Проаналізовано особливості використання метричного підходу до основних завдань групового вибору. Особливу увагу приділено ряду істотних моментів практичного використання метричних моделей в задачах групового вибору. Досліджено сутність геометричного підходу до завдань групового вибору.

Біографії авторів

К. А. Фісун, НАНГУ

д.е.н., доцент, професор 

Ю. Г. Ткачук, НАНГУ

магістр

Посилання

Hrabovskyi Y. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning / Y. Hrabovskyi // Journal of Communication and Computer. – 2015. – № 12. – Р. 286-296.

McShane, B., Chen, C., Anderson, E., Simester, D. Decision stages and asymmetries in regular retail price pass-through. Marketing Science, 2016. No. 35(4). P. 619-639.

Chen, L., Ellis, S., Suresh, N. A supplier development adoption framework using expectancy theory. International Journal of Operations and Production Management, 2016. No 36(5). P. 592-615.

Фисун К.А. Проблема использования экспертной информации при формировании инвестиционных проектов. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональные аспекты: Сб. науч. труд. – ч.2. – Донецк: ДонНУ, 2008. – с. 621-626.

Фисун К.А. Реализация методов группового выбора в теории ограничения систем. Кібернетичне управління та інформаційні технології. Наукове видання ВНАУ. – 2014. №1. – С. 52 - 61.

Fisun, K., Vavzhenchuk, S., Tkachenko¸Y., Cherkashina, M. Financial and legal evaluation of the consistency of individual preferences asked in the form of choice functions/ Financial and credit activity – problems of theory and practice. – К.: 2019, т.3, С. 293-304.

Грабовський Є. М. Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання / Є. М. Грабовський// Scientific Journal «ScienceRise» . - № 11(52). - 2018. - С. 36-39.

Науменко М. О. Аналіз напрямів подолання труднощів складського господарства при забезпеченні логістичних процесів / М. О. Науменко // Scientific Journal «ScienceRise». - 2019. - № 2-3. – С. 13 – 16.

Науменко М.О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств / М.О. Науменко // Вісник економіки транспорту і промисловості УДУЗТ, 2018 – Випуск № 62 – С. 335 – 342.

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання / Є. М. Грабовський// Scientific Journal «ScienceRise» . - № 4(57). - 2019. - С. 46-50

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання