DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188917

УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКІВ

І. Ю. Зайцева, Н. В. Малишко, О. В. Палій

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасного стану проблемних кредитів, окреслено  причини, що обумовлюють появу  проблемних кредитів у банках з державною участю в Україні Проаналізовано частку проблемних кредитів у банківській системі України загалом  та в групах банків зокрема. У статті досліджено особливості управління проблемними банківськими кредитами та визначено чинники виникнення проблемної заборгованості банку. Пошук можливостей для управління проблемними кредитами банків є одним з основних пріоритетів подальших досліджень у даному напрямку. 

Ключові слова


кредитні операції, проблемна заборгованість, проблемний актив, фінансова стійкість банку, непрацюючий кредит, банківська система, кредитний портфель

Повний текст:

PDF

Посилання


Болгар Т.М. Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику / Т.М.Болгар // Економічний нобелівський вісник. — 2014. — № 1. — С. 50-58.

Болгар Т.М. Управління проблемними кредитами вітчизняних банків у сучасних умовахгосподарювання/ Т.М. Болгар // Бізнес Інформ. — 2014. — № 1. — С. 248—255.

Ларіонова К.Л. Формування системи управління проблемними кредитами [Електронний ресурс] / К.Л. Ларіонова, І.В. Гоменюк // Вісник Хмельницького національного університету 2017. — № 5. — С. 227—232: Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/ 123456789/6206/1/17.pdf

Марчук В.М. Шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системиУкраїни [Електронний ресурс] / В. П. Марчук // Ефективна економіка. — 2011. — № 9. — Режим доступу:http://www.m.- nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&- s=ua&z=685

Осадчий І. Шляхи вдосконалення роботи з проблемними активами банків України / І. Осадчий // Вісник Української академії банківської справи. — 2011.— № 1. — C. 39—44.

Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками. Навч. посібник / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін. — К.: КНЕУ, 2007. — 600 с.

Ткач І.І. Моделювання кредитного процесу в банківській установі: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.03.02/ І.І. Ткач; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка — Л., 2005. — 22 с.

Обсяг проблемних кредитів знизився нижче рівня 50% – НБУ. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mind.ua/news/20202686-obsyag-problemnih-kreditiv-znizivsya-nizhche-rivnya-50-nbu

Частка непрацюючих кредитів в Україні зменшилась до 51,4% — Нацбанк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/chastka-nepracyuyuchih-kreditiv-v-ukrayini-zmenshilas-do-514-nacbank

Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів банків України за 2018 рік / Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://beta.bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Показники банківської системи України / Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ category?cat_id=74208.

Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів банків України за 2018 рік / Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://beta.bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#2
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892