ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Автор(и)

  • О. В. Головаш УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188429

Ключові слова:

фінансове забезпечення, розвиток, заклади охорони здоров’я, інвестиційний фонд, медичне страхування.

Анотація

В статті досліджено існуючі моделі фінансування охорони здоров’я. Запропоновано формування багатоканальної системи фінансування розвитку закладів охорони здоров’я АТ «Українська залізниця». Одним із  інструментом фінансового забезпечення виділено інвестиційний фонд розвитку закладів охорони здоров’я АТ «Українська залізниця», який на проектній основі буде реалізовувати інноваційні проекти з розробки та впровадження інноваційних медичних послуг, продукту.

Біографія автора

О. В. Головаш, УкрДУЗТ

здобувач

Посилання

Дикань, В. Л. Етичні основи бізнесу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Дикань, В. В. Компанієць, О. М. Полякова ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х. :УкрДАЗТ, 2012. - 316 с.

Компанієць В.В. Соціальна відповідальність на залізничному транспорті України: щодо оцінки наслідків реформування та механізму забезпечення / В.В. Компанієць // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. - № 55. - С. 151-161

Корінь М.В. Соціальний розвиток колективу ПАТ «Українська залізниця» в умовах реформування галузі: наслідки та елементи забезпечення / М.В. Корінь. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialniy-rozvitok-kolektivu-pat-ukrayinska-zaliznitsya-v-umovah-reformuvannya-galuzi-naslidki-ta-elementi-zabezpechennya

Камінська Т М. Світові моделі фінансування охорони здоров'я/ Т М. Камінська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2012. - № 1 (8). – С. 284-285

Карпишин Н. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я / Н. Карпишин, М. Комуніцька // Світ фінансів. – 2008. - 1 (14), - С. 110-117

Короленко В. Порівняльний аналіз моделей фінансування системи охорони здоров'я / В.Короленко – Режим доступу: https://www.slideshare.net/v_korolenko?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview

Мартусенко І. В. Трансформація фінансування систем и охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах / І. В.Мартусенко, Т. Д. Сіташ // Проблеми економіки. – 2013.- № 1.- С.321-325

Филонова И. Б. Новые подходы к финансированию отечественной сферы здравоохранения / И. Б. Филонова // Экономика Украины. — 2015. — 3 (632). – С.76-82

Финансирование здравоохранения в Европейском союзе.: науч. изд. / S. Thomson, T. Foubister, E. Mossialos; Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения. – копенгаген: ВОЗ, 2010. – 241 с.

Фінансування системи охорони здоров’я в Європі: досвід для України / Л . А. Ляховченко, О. В. Поживілова, Я . Ф. Радиш // Економіка та держава. − 2011. − №2. − С. 112−117.

Медицинская реформа: To be or not to be?// "ЮРИСТ & ЗАКОН" 02.03.2018 – 15.03.2018, - № 9.– Режим доступу: https://ligazakon.net/

Етапи впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я закладами ПМД у 2018 році – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/311/USAID_2018_interactiv_1.pdf

Програма медичних гарантій: впровадження в Україні – Режим доступу: https://moz.gov.ua/uploads/0/3798-programa_medicnih_garantij_vprovadzenna_v_ukraini.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність