ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • І. В. Соломніков УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.189007

Ключові слова:

малий бізнес, мале підприємництво, середній бізнес, підприємство, регіональний рівень, сектор економіки.

Анотація

 У даній статті описуються ключові аспекти підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств малого і середнього бізнесу в Україні. Основні шляхи вирішення згруповані в шість ключових груп: структурна, ресурсна, технічна, управлінська, ринкова і функціональна. Також окремо розглянуто підвищення конкурентоспроможності за допомогою договорів субпідряду - взаємодія малих і середніх підприємств з корпораціями.

Біографія автора

І. В. Соломніков, УкрДУЗТ

к.е.н., ст.викладач 

Посилання

Courtney H., Kirkland J., Viguerie P. Strategy under uncertainty//Harvard Business Review. 1997.

Delgado M., Porter M., Stern S. Convergence, clusters, and economic performance//Working paper. 2008. URL: http://astro.temple.edu/~mdelgado/index_files/DPS_Cluster.pdf

Дикань В. Л. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства [Текст] / В. Л. Дикань; А. В. Толстова //Вісник економіки транспорту і промисловості- 2018. -№ 63. -C.9-19

Обруч Г. В. Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні [Текст] / Г. В. Обруч, Б. Л. Іванюта, К. В. Журавльов // Вісник економіки транспорту і промисловості – 2018-№61.-C 53-62

Дикань В. Л. Державне регулювання промислового розвитку України [Текст] / В. Л. Дикань, М. В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості - 2018. - №61-C.9-19

Каличева Н. Є. Забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств за рахунок впровадження ощадливого виробництва [Текст] / Н. Є. Каличева , О. А. Мельник; А. М. Подолянчук // Причорноморські економічні студії – 2018.- № 33. С.79-82.

Вертакова Ю. В., Согачева О. В. Исследование социально-экономических и политических процессов, Москва, 2017.

Петрищева И. В. Особенности развития форм производственной кооперации различных предпринимательских структур [Текст] / И. В. Петрищева // Народное хозяйство. Вопросы инновационного развития.- 2011.- № 1. С.30–39.

Петрищева И. В. Синергический эффект при взаимодействии предприятий малого и крупного бизнеса [Текст] / И. В. Петрищева // Инновационное образование и экономика. -2017. -Т. 1. № 4. С. 87–89.

Скрябин О. О. Проблемы повышения конкурентоспособности малых предприятий [Текст] / О. О. Скрябин // Молодой ученый. 2017. № 21. С. 473 – 475.

Євсєєва І.В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як складова стратегії розвитку вітчизняних підприємств. / Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу: Монографія / під заг. редакцією М.П. Буковинської. К.:ЦП «Компинт». – 2015. С. 89-102.

Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія, Інформація, Форма типового документа, План, Заходи від 24.05.2017 № 504-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/504-2017-%D1%80

Рейтинг конкурентоспособности экономик стран мира — 2017/2018: Швейцария — лидер, Украина — на 81 месте [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fdlx.com/politic/mir/100985-rejtingkonkurentosposobnosti-ekonomik-stran-mira2017-2018.html. - Назва з екрану.

Топ-10 причин, чому Україна опустилась в глобальному рейтингу конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/economics/top-10- prichin-chomu-ukrayina-opustilas-v-globalno mu-reytingu-konkurentospromozhnosti.html. - Назва з екрану.

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством