АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОБОТУ КОМПАНЇЇ

Автор(и)

  • Т. Г. Сухорукова УкрДУЗТ, Ukraine
  • О. Ю. Александрова УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188491

Ключові слова:

продуктивність локомотива, продуктивність вагона, середньодобовий пробіг локомотива, середній період обороту вагона, маса вантажного поїзда, дільнична швидкість вантажного поїзда, продуктивність праці, рентабельність перевезень.

Анотація

У статті проведено аналіз показників якості роботи підприємств Укрзалізниці за 2000 -2018 роки.  Першорядна увага до динаміки якісних показників обумовлена тим, що саме вони характеризують ефективність використання ресурсів і перспективність прийнятих управлінських рішень.  Якісні показники визначають внутрішні якості, ознаки та особливості досліджуваних явищ.  Вони використовуються для оцінки випущеної продукції з точки зору її відповідності встановленим вимогам, для оцінки економічної ефективності трудових і матеріальних витрат, а також фінансових вкладень.  У статті розглянуті такі показники, як продуктивність локомотива, швидкість руху поїздів, середньодобовий пробіг локомотива, продуктивність вагона, середній період оборотності вантажного вагона та ін. Відзначається, що зниження показників продуктивності локомотивів пов'язане з критичним рівнем їх зносу.  Підкреслюється, що при експлуатації рухомого складу за межами терміну служби істотно погіршуються показники безпеки економічної ефективності, зростає ресурсо- і енергоємність перевезень.  Зниження продуктивності локомотива призводить до недостачі тяги, яку вже відчувають багато клієнтів залізничної компанії, в першу чергу аграрні, металургійні, а також підприємства вугільної промисловості.  На рівень продуктивності вагона впливають кілька факторів.  В першу чергу це високий рівень їх зносу, який не дозволяє використовувати весь парк вагонів.  Аналіз вагонного парку УЗ показує, що питома вага і вантажних, і пасажирських вагонів з простроченим терміном експлуатації вище, ніж питома вага вагонів, які перебувають в рамках номінального терміну експлуатації.  Продуктивність вагона тісно корелює з показниками середньої маси вантажного поїзда, величина якої також має тенденцію до зменшення.  Важливим показником використання вагона є його оборот, який, останнім часом збільшується.  Це призводить до збільшення дефіциту вантажних вагонів для задоволення потреби в перевезеннях і неефективності використання вагонного парку.  Основними причинами збільшення оборотності вагонів є дефіцит тяги, зниження пропускної здатності інфраструктури.  Важливим фактором є знос колії і відсутність якісного ремонту мережі.  Зниження показників якості використання локомотивів і вагонів призводить до загострення проблеми нестачі останніх.  Брак вагонів відчувають багато галузей.  Брак вагонів негативно відбивається на іміджі залізничної компанії.  Зношеність рухомого складу не дозволяє домагатися збільшення середньої дільничної швидкості вантажних поїздів, а це збільшує період доставки вантажів, тобто  знижує конкурентоспроможність залізничного транспорту.  Перераховані проблеми розвитку залізничної галузі свідчать про те, що на перше місце в комплексі вирішуваних завдань повинна бути поставлена задача залучення в галузь великих інвестицій.

Біографії авторів

Т. Г. Сухорукова, УкрДУЗТ

к. е. н., доцент

О. Ю. Александрова, УкрДУЗТ

к. е. н., ст. викладач

Посилання

Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом України: монографія. 2-ге перероб. і доп. Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровськ. Нац. ун-ту зал. тр-ту, 2006. - 264 с.

Брайковська А. Забезпечення ефективності локомотивного господарства залізниць в умовах реформування транспортної галузі / А. Брайковська, М. Васечко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2016. - Вип. 36. - с. 60-68.

Економіка залізниці: історія, сьогодення, перспективи розвитку / Г. Д. Ейтутіс [та ін.] ; [за ред. Г. Д. Ейтутіса, О. М. Кривопішина] ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., Держ. адмін. залізн. трансп. України, Півд.-Захід. залізниця. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. - 291 с.

Каличева Н.Є. Методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління конкурентними позиціями // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2017. – Вип. 27. – Ч. 1. - С. 139 - 142

Козаченко Д. Н. Проблемы использования частных локомотивов для выполнения перевозок на магистральном железнодорожном транспорте / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Транспортные системы и технологии перевозок. – 2012. № 3. С. 40-46.

Карпов В.М. Стан, проблеми та перспективи оновлення залізничного рухомого складу України / В. М. Карпов, О. І. Никифорук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 160-166.

Анализ хозяйственной деятельности железных дорог: учебник для вузов железнодорожного транспорта / Под ред. Н.Т. Винниченко. - М.: Транспорт, 1982. - 335 с.

Довідник основних показників роботи регіональних філій АТ «Укрзалізниця» (2003 – 2018) [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202003-2018%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9_n.pdf

Укрзалізниця, головний інформаційний аналітичний центр «RAIL Інсайдер [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www. railinsider.com.ua/

Укрзалізниця – 2018. Інтегрований звіт АТ «Укрзалізниця» (річний звіт) [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/ files/file/Book%20UZ_18_Final(new).pdf

Рослик И. Износ пути и отсутствие качественного ремонта [Електроний ресурс]. – Режим доступу: сети.https://biz.censor.net.ua/ r3146735https://biz.censor.net.ua/r3146735

Укрінформ. Мультімедійна платформа інномовлення України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2787347-ukrzaliznica-rozpocala-proces-zakupivli-vagoniv-za-kosti-ebrr.html

Стратегія АТ «Укрзалізниця» [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/files/file/about/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-5-Typography%20(%D1%83%D0%BA%D1%80).pdf

У 2018 році Укрзалізниця інвестує 18,4 мільярди гривень у рухомий склад та продовжить структурні реформи [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://uprom.info/. Національний промисловий портал.

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України