ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна УкрДУЗТ, Ukraine
  • Н. В. Коловойда УкрДУЗТ, Ukraine
  • А. Є. Шамрай УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.189034

Ключові слова:

витрати, експлуатаційна діяльність, підприємства залізничного транспорту, облік експлуатаційних витрат.

Анотація

Управління витратами вимагає не тільки цілеспрямованого планування та регулювання витрат на основі застосування не тільки диференційованих технічно і економічно обґрунтованих норм витрат, а й аналізу, контролю їх виконання, а також постійного оновлення нормативної бази розрахунку витрат. Актуальним є визначення місця, яке займають експлуатаційні витрати в системі витрат залізничного транспорту, як вони відносяться на собівартість перевезень, встановити критерії визначення складу робіт за господарствами, що утворюють експлуатаційні витрати, та дослідити підходи до обліку експлуатаційних витрат підприємств залізничного транспорту. Експлуатаційні витрати – це грошове вираження поточних витрат залізниць на здійснення перевезень, величина яких, поділена на обсяг виконаних перевезень, складає собівартість транспортування одиниці вантажу, пасажира, багажу чи пошти. До них належать витрати експлуатаційної і підсобно-допоміжної діяльності з обслуговування експлуатаційної діяльності (крім витрат, що відшкодовуються за рахунок додаткових зборів та платежів).

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, УкрДУЗТ

д.е.н., професор 

Н. В. Коловойда, УкрДУЗТ

магістр

А. Є. Шамрай, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Собко П.П. Исследование расходов по движению на железных дорогах [Текст] / П.П. Собко // Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Книжка шестая СПБ. – 1848. – С. 188-216.

Абрамов А.П. Затраты железных дорог и цена перевозки [Текст] / А.П. Абрамов. – М.: Транспорт, 1974. – 256 с.

Журавель А.И. Себестоимость железнодорожных перевозок [Текст] / А.И. Журавель. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2000. – 304 с.

Красов А.П. Бухгалтерский учет основной деятельности железных дорог [Текст] / А.П. Красов. – М.: Транспорт, 1997. – 439 с.

Мандриков М.Е. Затраты на грузовые перевозки по участкам сети железных дорог [Текст] / М.Е. Мандриков. – М.: Транспорт, 1991. – 22 с.

Михальцев Е.В. Себестоимость железнодорожных перевозок [Текст] / Е.В. Михальцев. – М.: Трансжелдориздат, 1957. – 415 с

Орлов В.Н. Калькуляция и анализ себестоимости железнодорожных перевозок [Текст]: учеб. / В.Н. Орлов, А.С. Чудов. – 4-е изд. – М.: Транспорт, 1967. – 288 с.

Чудов А.С. Себестоимость железнодорожных перевозок [Текст] / А.С. Чудов, А.М. Шульга, Н.Г. Смехова. – М.: Транспорт, 1976. – 296 с.

Клюєва Ю.Ф. Экономика железнодорожного транспорта [Текст] / Ю.Ф. Клюєва. – Дніпропетровськ, 2006. – 458 с.

Макаренко М.В. Издержки на железнодорожном транспорте: анализ и управление [Текст] / М.В. Макаренко, Н.Е. Гончаров, Н.С. Соколовская. – К.: ИКТП-Центр, 1999. – 206 с.

Реформування бухгалтерського обліку на залізничному транспорті України. Офіційне видання [Текст] / М.В. Макаренко, Ю.М. Цвєтов. Н.С. Соколовська, В.І. Труханова та ін. – К.: КУЕТТ, 2002. – 532 с.

Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць України [Текст]: підручник / Б.О. Шумляєв, Е.І. Рябий, В.І. Дзюба та ін.; під ред. Б.О. Шумляєва. – Дніпропетровськ, 2004. – 424 с

Железнодорожный транспорт [Текст]: энциклопедия / гол. ред. Н.С. Конарев. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – 559 с.

Большая энциклопедия транспорта [Текст]: в 8 Т. / глав. ред. Н.С. Конарев – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – Т. 4: Железнодорожный транспорт. – 2003. – 1039 с.

Самсонов Н.Ф. Финансы транспорта [Текст] / Н.Ф. Самсонов. – М.: Транспорт, 1986. – 314 с.

Белов И.В. Экономика железнодорожного транспорта [Текст]: учеб пос. / И.В. Белов, Н.П. Терешина, В.Г. Галабурда. – М.: УМК МПС России, 2001. – 600 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь [Текст] / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

Економічний енциклопедичний словник [Текст]: в 2 Т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – Т.1. – 2005. – 616 с

Большая энциклопедия транспорта [Текст]: в 8 Т. / глав. ред. А.А. Зайцев. – СПб: Элмор, 1994. – Т. 4: Железнодорожный транспорт. – 1994. – 328 с.

Боїла Л.І. Сутність та склад витрат підсобно-допоміжної діяльності залізничного транспорту [Текст] / Л.І. Боїла // Вісник ЖДТУ. Науковий журнал: Економічні науки. – 2010. – №1(51). – С. 153-156.

Тридцять одне положення (стандарт) бухгалтерського обліку [Текст]. – К.: КНТ, 2007. – 180 с.

Чумаченко М. Економічна робота на підприємстві та П(С)БО16 «Витрати» [Текст] / М. Чумаченко, І. Белоусова // Бухгалтерський обліку і аудит. – 2007. – №3. – С. 13-16.

Виниченко Н.Г. Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте [Текст] / Н.Г. Виниченко, А.Г. Войтенко, А.П. Красов; под ред. А.П. Красова. – М.: Транспорт, 1986. – 423 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Загальноекономічні питання