ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • К. А. Фісун НАНГУ, Ukraine
  • А. Ю. Сиса НАНГУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188438

Ключові слова:

системи підтримки прийняття рішень, інформаційне забезпечення, управління, організація, ринкова економіка, інформаційні технології.

Анотація

У даній статті розглянуто підходи до використання систем підтримки прийняття рішень як компоненти інформаційного забезпечення організації в умовах ринкової економіки. В роботі виділений ряд проблем, вирішення яких можливо тільки при спільному використанні сучасних концептуальних положень теорії менеджменту та інформаційних технологій. Актуалізується задача розробки методичних основ побудови структур, що забезпечують рух потоків знань від сховищ даних через системи KDD до відповідних систем підтримки прийняття рішень в точках прийняття рішення. Окреслено коло ключових питань, які становлять основу підходу до дослідження і побудови механізмів узгодженого розвитку інформаційних ресурсів та систем підтримки прийняття рішень, що ґрунтуються на цих інформаційних ресурсах.

Біографії авторів

К. А. Фісун, НАНГУ

д.е.н.,доцент, професор кафедри менеджменту та військового господарства 

А. Ю. Сиса, НАНГУ

студент-магістр

Посилання

Hrabovskyi Y. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning. Journal of Communication and Computer. 2015. № 12. Р. 286-296.

Науменко М.О., Рига О.С. Підходи до забезпечення стратегічного управління підприємств в умовах нестійкого середовища. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. Вип. 63. С. 216-223.

Соколовський С. А., Науменко М.О. Аналіз особливостей управління інформаційними потоками логістичних процесів підрозділів Національної гвардії України. ScienceRise. 2018. № 2. С. 19-21.

Hu С., Yang Z, Mingjing G. AHP and CA Based Evaluation of Website Information Service Quality: An Empirical Study on High-Tech Industry Information Center Web Portals. Journal Service Science & Management. 2009. № 3. Р. 168–180 DOI: https://doi.org/10.4236/jssm.2009.23020

Пушкарь А. И., Грабовский Е. Н., Пономаренко Е. В. Стратегическое управление развитием электронного бизнеса и информационных ресурсов предприятия Х.: Изд-во ХНЭУ, 2005. 480 с.

Грабовський Є. М. Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». 2018. № 11(52). -С. 36-39

Martins P., Zacarias М. A Web-based Tool for Business Process Improvement. International Journal of Web Portals. 2017. Volume 9. Issue 1. Р. 68 – 84 DOI: https://doi.org/10.4018/IJWP.2017070104

Грабовський Є. М. Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання. Scientific Journal «ScienceRise». № 4(57). 2019. С. 46-50

Науменко М. О. Вдосконалення управління якістю продукції високотехнологічних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. Вип.№ 62. С. 335-342.

Каличева Н. Є. Роль інформаційних технологій у розвитку підприємств транспорту. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики: тези доповідей за матеріалами Х Міжнар. наук.-прак. конф. (5-7 червня 2014 р, м. Харків). Харків: УкрДАЗТ. 2014. С. 100-101.

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній транспортній сфері. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора В. В. Прохорової. Харків: «НТМТ», 2014. С. 73-78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Економіка підприємства