DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188910

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ШВИДКІСНИМИ ПОЇЗДАМИ

О. В. Шкуренко, А. В. Шульгіна

Анотація


У статті проаналізовано розвиток високошвидкісного руху для пасажирських перевезень. Визначено роль, принципи та функції використання швидкісних поїздів до організації перевезень пасажирів. Основну увагу приділено формуванню системи менеджменту пасажирських перевезень швидкісними поїздами. Запропоновано на підприємстві впровадити стандарт ISO 9001: 2015 який встановлює критерії системи менеджменту якості і є єдиним стандартом серії, за яким можливо здійснювати сертифікацію.


Ключові слова


пасажирські перевезення, швидкісні поїзди, стандарти, менеджмент, якість

Повний текст:

PDF

Посилання


Кірпа Г. Інтеграція залізничного транспорту України в Європейську транспортну систему: [монографія]. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2004. 248 с.

Божок Н.О. Нарямки впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». 2013 Вип. 5. С. 46–56.

Дикань В.Л. Скоростное движение железнодорожного транспорта в мире и перспективы его развития в Украине. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2010. № 32. С. 15–25.

Інтегральна ефективність швидкісних залізничних магістралей: монографія / [Ю.Є. Пащенко, М.Ю. Гончаров, Й.М. Кранц, В.О. Пилипчик та ін.]; за ред. С.І. Дорогунцова. К.: РВПС України НАН України, 2005. 266 с.

Дейнека О.Г., Юрченко Є. Теоретико-концептуальні засади формування інфраструктурної системи швидкісних залізничних магістралей. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2017. № 59. С. 52–61.

Чупир О.М. Орієнтири розвитку швидкісних магістралей в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. С. 190–194.

Матвіенко М.В., Щербина В.И., Бондаренко В.И. Управління якістю послуг транспортно-логістичних компаній. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Одеський національний морський університет. № 3 (60). 2017. С. 131-146.

Національний стандарт України. ДСТУ ІSО:9000:2015. Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне. Київ: видання «УкрНДНЦ». 2016. 30 с. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf (дата звернення 1 жовтня 2019 р.).

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. К. 1997. 152 с.

Державна служба статистики. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20 вересня 2019 р.).

Ліга-закон Головний правовий портал України URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN74642.html (дата звернення 10 вересня 2019 р.)
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892