КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Автор(и)

  • В. О. Маслова УкрДУЗТ, Ukraine
  • М. В. Шпирна УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188281

Ключові слова:

фінансово-кредитна організація, банк, стратегія розвитку, маркетингова діяльність, клієнтоорієнтований підхід.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність застосування клієнтоорієнтованого підходу до розробки стратегії розвитку діяльності фінансово-кредитних організацій, зокрема банківських установ. Визначено, що застосування саме такого підходу дозволяє не тільки підвищувати рівень їх надійності з точки зору клієнтів, але й вирішити існуючу сьогодні проблему національної економіки, пов’язану з мобілізацією фінансових ресурсів населення, суб’єктів господарювання, капіталізації банків та підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку фінансово-кредитних послуг України.

Біографії авторів

В. О. Маслова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

М. В. Шпирна, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Воловельская И. Анализ состояния банковской системы Украины в современных условиях / И. Воловельская, В. Петров, А. Марковский // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. - №63. – С.270-275.

Воловельська І.В. Дослідження факторів, що впливають на поведінку споживачів в сучасних умовах / І.В.Воловельська, В.О.Маслова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. - №61. – С.117-123.

Панченко С,В. Управління бізнесом: підручник /С.В.Панченко, В.Л.Дикань, І.В.Воловельська, В.О.Маслова. – Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 315 с.

Діденко Л.В. Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг / Л.В.Діденко, І.А.Кобзар, І.С.Ханалієва // Економічний аналіз. – 2018. – Том 28. - № 4. – С. 88-94.

Коваленко В.В. Методологічні підходи до формування маркетингових стратегій розвитку інноваційної діяльності банків/ В.В.Коваленко. В.Г.Піддубна //Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку: зб. матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції; 15 червня 2017 року, м. Київ. – К. : КНЕУ, 2017. – С. 76-79.

Консолідований звіт про управління АТ «Ощадбанк»: затверджено постановою правління АТ «Ощадбанк» від 25 квітня 2019 року № 281 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.oschadbank.ua/ sites/default/files/2019-04/oschadbank_report-0426_new_2in1.pdf (дата звернення: 10 листопада 2019)

Маслова В.О. Основні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства / В.О. Маслова, І.В. Сапієнко. // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 64. – С.277-283.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua (дата звернення: 10 листопада 2019).

Ощадбанк першим в Україні пройшов аудит інклюзивності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nabu.ua/ua/oshchadbank-pershim-v-ukrayini-proyshov.html (дата звернення: 10 листопада 2019).

Татарин Н.Б. Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання / Н.Б. Татарин, Т.І. Чоп // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 19. – С. 1169-1174.

Токмакова І.В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки / І.В. Токмакова, Д.А. Шатохіна, С.В. Мельник // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 64. – С.283-291.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Економіка підприємства