РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

Автор(и)

  • В. Л. Дикань УкрДУЗТ, Ukraine
  • И. В. Воловельская УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188975

Ключові слова:

інновація, інноваційна платформа, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура

Анотація

В даний час держави, що створюють інноваційну вартість, контролюють ринок. Більш того, економіка провідних країн світу грунтується не на нарощуванні обсягів випуску продукції, а на постійному удосконаленні продукту та на зростанні інвестиційних вкладень в нові розробки.

У статті проаналізовано розвиток інноваційного сектору у світі та Україні, виділено найбільш дієві інструменти забезпечення інноваційної інфраструктури.

Одним з таких інструментів є інноваційні платформи, які виступають найбільш дієвим механізмом забезпечення інноваційної інфраструктури, та  покликан об'єднати наукові установи, промислові підприємства і фінансові організації, а також пов'язати безпосередньо розробників і кінцевих споживачів. Завдяки таким платформам система підготовки науковців буде приведена у відповідність до вимог ринку, що дозволить розвинути інновації до необхідного рівня і, таким чином, залучити іноземних інвесторів.

Основна перевага платформної моделі полягає в тому, що більш ранні моделі реалізувалися в основному великими компаніями за допомогою власних коштів чи державних замовлень у рамках обмежених кластерів, технопарків та бізнес-інкубаторів.

Платформа передбачає інтеграцію інформації з усіх можливих джерел, починаючи від замовника чи споживача і закінчуючи університетами, які займаються фундаментальними дослідженнями і розробками.

Платформна модель, крім цього, забезпечує досить вагоме скорочення як матеріальних, так і тимчасових витрат, завдяки вдосконаленню бізнес-процесів і методів виходу кінцевого продукту на ринок. Учасники інноваційної платформи отримують можливість безпосереднього обміну інформацією в реальному часі.

Розроблена модель інноваційної платформи, мета якої полягає у створенні вартості продукту на основі об'єднання розробників, інвесторів і споживачів з урахуванням психологічних факторів і механізмів забезпечення економічної безпеки.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, УкрДУЗТ

д.е.н., професор

И. В. Воловельская, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

Дикань В.Л. Концептуальные подходы к обеспечению экономической безопасности предприятия / В.Л. Дикань, И.В. Воловельская // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 64. - С. 11-18.

Дикань В. Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту / В. Л. Дикань, І. В. Соломніков // Вісник економіки транспорту та промисловості. - 2017. - Вип. 57. - С. 9-20.

В.Л.Дикань, Ю.Т.Боровік, О.М.Полякова; Ю.М.Уткіна Забезпечення конкурентопроможності підприємств: підручник / В.Л.Дикань та ін.. Харків:УкрДазт. 2012. 415с.

Дикань, В.Л. Стратегічне управління [Текст]: навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова, О.В. Маковоз, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Дикань, В.Л. Управління бізнесом [Текст]: підручник / Дикань, В.Л., ПанченкоС.В., Маслова В.О., Воловельська І.В.- Х.: УкрДАЗТ, 2017. – 315 с.

М.Раунио Платформы открытых инноваций как инструмент «треугольника знаний»: опыт Финляндии [Электронный ресурс] / М.Раунио, Н.Нордлинг, М. Каутонен// Режим доступа: https://foresight-journal.hse.ru/

Smart City: Как правильно применить мировой опыт в Украине [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://nv.ua/biz/experts/smart-city-kak-pravilno-primenit-mirovoy-opyt-v-ukraine-2506784.html))

Global Innovation Index rankings // режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством