DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188466

ФОРМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін, О. М. Полякова

Анотація


В статті розглянуто сутність стратегічного партнерства та форми стратегічної взаємодії при реалізації проектів розвитку залізничної інфраструктури. Відмічено, що стратегічна взаємодія суб'єктів ринку здійснюється на основі довгострокового характеру, взаємодоповнюючих ключових компетенцій, що створюють унікальні цінності для споживачів.

Проаналізовано стан залізничної інфраструктури України та виділено особливості стратегічної взаємодії держави, бізнесу і приватних інвесторів. Підкреслено важливість стратегічної співпраці на залізничному транспорті у рамках державно-приватного партнерства.


Ключові слова


стратегічне партнерство, інфраструктура, державно-приватне партнерство, залізничний транспорт, інвестиції, проекти розвитку залізничної інфраструктури.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 2010 р. 2404-VI, Редакція від 20.10.19, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17

Закон України «Про концесію» від 03.10.2019 р. 155-IX, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20/

Алешина И. А. Эффективный механизм реализации проектов развития транспортной инфраструктуры региона / И. А. Алешина, Т. М. Геращенкова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – С. 12-20.

Гребешкова О. М. Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств / О. М. Гребешкова, Г. В. Махова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2009. – Вип. 22., ч. 1. – С. 23-27.

Державно-приватне партнерство в Україні 2019. Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sfii.gov.ua/.

Дикань В. Л. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства/ В. Л. Дикань, А. В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 63. – С. 9-19.

Дикань В. Л. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі /В. Л. Дикань, Г. Є. Островерх //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62. – С. 11-19.

Єлагін Ю. В. Реформування Укрзалізниці: стан і особливості / Ю. В. Єлагін, Д. І. Брильов, Л. А. Зубарєва // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. –№ 63. – С. 75-82.

Єлагін Ю. В. Стан і оновлення рухомого складу в умовах реформування Укрзалізниці / Ю. В. Єлагін, Ю. В. Глущенко, Л. В. Цапко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. –№ 64. – С. 209-216.

Затворницька О. Державно-приватне партнерство: час вчитися на помилках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/derzhavno-privatne-partnerstvo-chas-vchitisya-na-pomilkah-289689_.html

Інформаційно-аналітичні матеріали SPILNO / Міністерство інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/informaciynoanalitichni-materiali-i.html

Королева Е. В. Стратегические альянсы: зарубежный опыт и российские особенности/ Е. В. Королева // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – № 5. – С. 3-13.

Малицкая Е. А. Организационно-экономический механизм управления инфраструктурными проектами (на примере железнодорожного транспорта) / Е. А. Малицкая // Стратегия развития экономики. – 2012. – № 40 (181) – С. 37-49.

Овчиннікова В. О. Трансформація теорії стратегічного управління розвитком залізничного транспорту / В. О. Овчіннікова //Інтелект ХХІ. – 2017. – № 5. – С. 53-57.

Токмакова І. В. Сутність стратегічного партнерства на залізничному транспорті/ І. В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 41. – С. 130-133.

Чи є майбутнє в залізничного транспорту України? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/UIFuture/ss-128087151

Шань Ч. Формирование показателей оценки эффективности ГЧП в транспортной отрасли КНР / Чун Шань // Transport business in Russia. – 2015. – №5. – С. 122-124.

Шраменко О. В. Стратегічне партнерство як шлях укріплення виробничого потенціалу локомотивного господарства/ О. В. Шраменко, У. В. Монакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. –№ 44. – С. 82-86.

The Global Competitiveness Report 2017–2018 // http://www3.weforum.org/ docs / GCR 2017-2018/05 Full Report/ The Global Competitiveness Report 2017%E2%80%932018.pdf
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892