ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О. В. Сиволовська УкрДУЗТ, Ukraine
  • Є. М. Чередниченко УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188948

Ключові слова:

концепція маркетингу навколишнього середовища, маркетинг навколишнього середовища, екологічний маркетинг, зелений маркетинг, підвищення ефективності підприємства.

Анотація

У статті розглянута ефективна концепція – маркетинг навколишнього середовища, яку можна використовувати для збільшення обсягів продажу у сучасному бізнесі. Доведено, що закордонні компанії використовують маркетинг навколишнього середовища для досягнення конкурентних переваг через задоволення попиту екологічно свідомих споживачів, тому тема дуже актуальна для українського бізнесу. Підтверджено ефективність використання маркетингу навколишнього середовища для підвищення ефективності діяльності підприємства, збільшення обсягів продажів та лояльності споживачів.

Біографії авторів

О. В. Сиволовська, УкрДУЗТ

доцент, канд. екон. наук 

Є. М. Чередниченко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

5 Effective Green Marketing Strategies. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://www.firstcarbonsolutions.com/resources/newsletters/july-2016-effective-green-marketing-strategies/5-effective-green-marketing-strategies/

Kates W.R., Parris T.M. Leiserowitz A. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Environment Science and Policy for Sustainable Development. 2005. № 47(3). P. 8–21.

Ottman J.A., Reilly W.R. Green Marketing: Opportunity for Innovation. — Booksurge Llc, 2006. − 288p.

Вічевич А. М., Вайданич Т. В., Дідович І. І., Дідович А. П. Екологічний маркетинг: навч. посібник. / А. М. Вичевич, Т. В. Вайданич, І. І. Дідович, А. П. Дідович — Львів: УкрДЛТУ, 2002. — 248с.

Садченко Е. В., Харичков С. К. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития. — Одесса, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2001. — 146 с.

Ендрес, Альфред. Економіка навколишнього середовища. Вступ/А. Ендерс; пер. С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин. - К. : [б.в.], 1998. - 187 с. – ISBN 5-325-00791

Fuller D.A. Sustainable marketing: Managerial-ecological issues / D.A. Fuller. – London, 1999. – 395 p.

Morris J. Green Goods? Consumers, product labels and the environment / J. Morris // IEA Studies on the Environment. – London: The Institute of Economic Affairs, 1997. – №8. – 71 р.

Misra K.B. Clean production: environmental and economic perspectives / Ed. K.B. Misra. – Berlin et al. : Springer, 1996. – XX, 853 p. – Р. 847-853.

Hawken P. The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustain ability / P. Hawken. – N.Y. : Harper Business: Harper Collins, 1993. – XVI. – 250 p.

В Україні запускають виробництво «сонячних» жалюзі. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ecolog-ua.com/news/v-ukrayini-zapuskayut-vyrobnyctvo-sonyachnyh-zhalyuzi

Зеленый потребитель в Швеции. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://green-city.su/zelyonyj-potrebitel-v-shvecii/

Мерзлякова Н. С., Неверова И. А. Экомаркировка продукції як засіб підвищення екологічної безпеки // Молодий учений. - 2016. - №9.1. - С. 46-49. - URL https://moluch.ru/archive/113/29003/ (дата звернення : 02.11.2019).

Итоги саммита Всемирной ассоциации экомаркировки.– [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://look.bio/post/show/678

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг