РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. О. Овчиннікова УкрДУЗТ, Ukraine
  • В. І. Торопова УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i68.188447

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, розвиток, цифрові трансформації, конкурентоспроможність.

Анотація

Встановлено, що цифрові трансформації в процесі розвитку залізничного транспорту в Україні та у світі займають ключові позиції. Визначена роль цифровізації в процесі забезпечення ефективності функціонування та конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту України. В якості першочергових напрямків діяльності  підприємств залізничного транспорту, що стануть базисом для економічного зростання за рахунок використання цифрових технологій, було виділено: розвиток клієнтського сервісу на основі використання цифрових комунікаційних каналів, зміцнення партнерських відносин на базі цифрових платформ, побудова прогнозів на основі Big Data, реалізація кадрових стратегій.

Біографії авторів

В. О. Овчиннікова, УкрДУЗТ

д.е.н, професор

В. І. Торопова, УкрДУЗТ

аспірант

Посилання

Дикань В.Л., Зубенко В.О., Маковоз О.В., Токмакова І.В., Шраменко О.В. Стратегічне управління: навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 272 с.

Овчиннікова В. О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2017. 427 с.

Бараш Ю. С., Чаркіна Т. Ю. Стратегія управління реформуванням залізничним транспортом України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 53. С. 24–30.

Остапюк Б. Я. Развитие железнодорожного транспорта в системе национальной экономики. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 46. C. 129 – 135.

Pissarides C. StructuralChangeinaMulti-SectorModelofGrowth" (withL. RachelNgai), AmericanEconomic,Review, forthcoming. URL: http://eprints.lse.ac.uk/4468/1/Structural_Change_in_a_Multi-Sector_ Model_of _Growth.pdf. (Accessed: 21.09.2019).

Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал / Пер. М. М. Сокольской; научный ред. М. А. Маяцкий. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. 208 c.

Семячков К. А. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями. Соврем. технологии управления. 2017. № 8 (80). Ст. № 8001. URL: http://sovman.ru/article/8001. (дата обращения: 17.10.2019).

Дешко И. П., Кряженков К. Г., Цветков В. Я. Устройства, модели и архитектуры Интернета вещей. М.: МАКС Пресс, 2017. 88 с.

Катасонов В. Цифровая трансформация мировой экономики. URL: http://russnov.ru/valentinkatasonov-cifrovaya-transformaciya-mirovoj-ekonomiki-11-02-2017/ (дата обращения: 11.10.2019).

Куприяновский В. П. Цифровая железная дорога ‒ целостная информационная модель как основа цифровой трансформации. Int. J. Open Inform. Technol 2016. Т. 4. №. 10. С. 32–42.

Shi T. Y., Wangy J., Li P. Research on digital railway system architecture. J. Transp. Systems Eng. Inform. Tech. 2010. Vol. 10. Р. 29–33.

Гараєв М. В. Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 76–80.

Компаниец В. В. Развитие и будущее экономики на основе цифровых технологий: критическое осмысление. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 36-46.

What you don't know about FS Italiane. URL: https://www.trenitalia.com/en.html. (Accessed: 18.10.2019).

Использовании технологий интернета вещей в организации железнодорожных перевозок. URL: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/13497/1/VKR_Vlasova_Natalya_Evgenevna.pdf (дата обращения: 24.10.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-05

Номер

Розділ

Економіка підприємства