УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СПІЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА УЧАСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. Л. Дикань УкрДУЗТ, Ukraine
  • Г. В. Обруч УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200533

Ключові слова:

управління, проактивне управління, спільний інвестиційний проект, інвестиційна діяльність, підприємства залізничного транспорту, цифровізація

Анотація

У статті доведена необхідність перегляду існуючої наразі системи управління реалізацією інвестиційними проектами підприємствами залізничного транспорту в умовах формування цифрової економіки. Обґрунтована економічна та стратегічна  доцільність реалізації спільних інвестиційних проектів за участю залізничних підприємств. З’ясовано, що наразі істотно зросла кількість досліджень, що стосуються проблем асиметрії інформації у сфері інвестиційної діяльності. Доведена необхідність  використання концепції проактивного управління, як ключового елементу зниження проблем асиметрії інформації та подолання інших ризиків під час управління реалізацією спільними інвестиційними проектами та забезпечення гармонійного розвитку підприємств залізничного транспорту. Запропоновано модель управління реалізацією спільних інвестиційних проектів підприємствами залізничного транспорту, яка якісно вирішує проблеми забезпечення ефективності реалізації спільних інвестиційних проектів шляхом формування та реалізації попереджуючих управлінських дій, які враховують можливість виникнення негативних результатів від реалізації спільних інвестиційних проектів.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, УкрДУЗТ

д.е.н., професор

Г. В. Обруч, УкрДУЗТ

к.е.н., докторант 

Посилання

Алешина И. А., Геращенкова Т. М. Эффективный механизм реализации проектов развития транспортной инфраструктуры региона. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. №5. С.12-20.

Дикань В. Л., Островерх Г. Є. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №62. С. 11-19.

Дикань В.Л., Соломніков І.В. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 57. С. 9-20.

Єлагін Ю. В., Глущенко Ю. В., Цапко Л. В. Стан і оновлення рухомого складу в умовах реформування Укрзалізниці. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 209-216.

Корінь М.В., Кондратюк М.В., Обруч Г.В. Інвестиційне забезпечення розвитку залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 249-259.

Полякова О. М., Шраменко О.В. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 126-134.

Овчиннікова В.О., Торопова В.І. Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 175-181.

Покусаев О. Н., Климов А. А., Куприяновский В. П., Морхат П. М., Намиот Д. Е. Цифровая железная дорога Европы - от ERTMS до искусственного интеллекта. International Journal of Open Information Technologies. 2019. Vol. 7. С. 90-119.

Токмакова І.В., Чередниченко О.Ю., Войтов І.М., Паламарчук Я.С. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 125-134.

Шульмейстер В., Пилипчук Я. Чиє майбутнє в залізничного транспорту України? Київ, 2018. 84с.

Антипина О. Н. Асимметрия информации. Вестник Московского университета. Сер.6. «Экономика». 2003. № 2. С. 110-125.

Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. Х. : Издательство Институт прикладной психологии «Гуманитарный Центр», 2005. 632 с.

Криничанский К. В. Принятие решений в теории фирмы и теории организации// Электронный журнал «Рацио». 2013. Спец. выпуск. С. 24–42. URL: http://www.kantiana.ru/upload/iblock/991/ratio.ru_2013_additional.pdf.

Шульц Д.Н. Подходы к измерению асимметрии информации. Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. №12-1. С.206-208.

Akerlof G., Kranton R. Economics and Identity. Quarterly Journal of Economics, 2000. №115 (3). Р. 715–53.

Зінченко О.А., Даріюш П., Зінченко Д.С. Інформаційна економіка: концепція, сутність та розвиток. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2019. №16. С.3-13.

Мороз В.М., Мороз С.А. Ризик-менеджмент : навч. посібн. Х. : НТУ «ХПІ», 2018. 140 с.

Кутергина Г.В, Модорский А.В. Анализ эффективности систем управления финансовыми рисками коммерческой организации. Аудит и финансовый анализ. 2010. № 3. С. 149-162.

Кашуба В.М. Риск-менеджмент как система управления финансовыми рисками компании. ЭТАП: «экономическая теория, анализ, практика». 2012. № 2. С. 68-83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг