№ 69 (2020)

Зміст

Менеджмент і маркетинг

УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СПІЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА УЧАСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ PDF
В. Л. Дикань, Г. В. Обруч
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮЖКІВ PDF
В. М. Герасименко
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ АУДИТОМ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
М. О. Науменко
АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ
С. В. Писаревський
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВЗАЄМОДІЇ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ В СИСТЕМІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
Л. Ф. Товма, О. А. Товма
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В ФОРМУВАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
А. В. Чухлатий

Економіка та управління національним господарством

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН PDF
Т. Є. Андрєєва, О. О. Гетьман
«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА»: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін, О. М. Полякова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ PDF
Н. В. Кузьминчук, Т. М. Куценко, О. Ю. Терованесова, К. Б. Сіладі
СТРАТЕГІЇ BИЖИВАННЯ МАЛОГО СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСУ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ КАРАНТИНУ PDF (English)
I. L. Nazarenko
Регуляторні інструменти стимулювання розвитку виробництва біопалив підприємствами АПК в Україні PDF
Н. П. Резнік, Ю. Г. Гаврилюк, А. С. Музиченко

Проблеми транспортного комплексу України

НАПРЯМКИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І. В. Токмакова, В. О. Овчиннікова, М. В. Корінь

Економіка підприємства

УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦІЇ PDF
Н. Є. Каличева, В О Маслова
СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ОСНОВІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ PDF
О. Б. Мних
ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
В. М. Проценко
АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ PDF
М. В. Черкашина
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Ж. Г. Чухлата
ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. А. Мушникова
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОЛІСТИЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. В. Чобіток

Інвестиційна та інноваційна діяльність

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
О. Г. Кірдіна, Ю. М. Уткіна, М. В. Кондратюк
ІННОВАЦІЇ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Т. М. Юсупова, Н. О. Гонтар

Соціально-економічні питання

ПРИНЦИПИ ЕТИКИ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ: КЛАСИКА І СУЧАСНІСТЬ PDF
Т. Г. Сухорукова, О. В. Шраменко

Загальноекономічні питання

ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Вінниченко, А. В. Гудзь