DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200551

«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА»: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ю. Т. Боровик, Ю. В. Єлагін, О. М. Полякова

Анотація


У статті розкривається сутність «зеленої» економіки. Досліджено постулати теорії «зеленої» економіки, ключовий з яких складається в неможливості задоволення нескінченно зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Розглянуто напрямки системи «зеленої» економіки. Виділено відомі на сьогодні характерні риси і принципи «зеленої» економіки, її мультиплікативний і антикризовий потенціал.

Запропоновано розуміння сутності і опис цілей «зелених» технологій, що припускає роботу не з наслідками, а з причинами екологічних проблем.

Розглянуто програму «EaP GREEN», визначено роль та перспективу участі в ній України.


Ключові слова


зелена економіка, національна економіка, напрями, принципи зеленої економіки, «зелені» технології, програма «EaP GREEN».

Повний текст:

PDF

Посилання


Буркинський Б. В. “Зелена” економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса : Підприємство Фєнікс, 2011. – 348 с.

Галушкіна Т. П. Національна політика “зеленого” зростання в Україні / Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна, Н. І. Хумарова ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2012. – 271 с.

Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах “зеленої економіки”: монографія / В. Г. Потапенко; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 359 с.

Потапенко В. Г. Трансформація використання природно-ресурсної сфери України на засадах “зеленої” економіки : монографія / В. Г. Потапенко. – Суми : Папірус, 2013. – 383 с.

Сухорукова Т. Г. Перспективы развития зеленой экономики в Украине / Т. Г. Сухорукова, Н. В. Янченко, Н. Жижкевич // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2019. – № 67. – С. 115-123.

Дикань В. Л. Розвиток екологоекономічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції: монографія / В.Л. Дикань, І. В. Токмакова. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 150 с.

Токмакова, І.В., Зубенко, В.О. Інтеграція екологічних показників в систему економічного аналізу підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості, – 2008. – №24. – С. 137 – 139.

Перспективы энергетических технологий. Сценарии и стратегии до 2050 г. / ОЭСР/МЭА; WWF России ; ред. А. Кокорина, Т. Муратовой. – М., 2007. – 586 с.

Егорова М. С. Экономические механизмы и условия перехода к зеленой экономике // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6-6. – С. 1262-1266.

Зеленая экономика: справ. док. / ЮНЕП. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://web.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/ files/ ru_ge_employment.pdf. (дата звернення: 28.02.2020).

Кучеров А. В., Шибилева О. В. Концепция «зеленой» экономики: основные положения и перспективы развития // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – С. 561-563.

Сьогодні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www. segodnya.ua/ua/ukraine/v-ukraine-obshchaya-ploshchad-svalok-musora-ravna-territorii-danii-1126385.html (дата звернення: 28.02.2020).

Кушнаренко А. Дефицит пресной воды: проблемы и способы решения // The WALL magazine. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://thewallmagazine.ru/lack-of-fresh-water/ (дата звернення: 28.02.2020).

Шаповалов А. Тайна зеленого ВВП // Коммерсантъ Власть. – 2010.– № 16. – С. 46. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. kommersant.ru/doc/1357612. (дата звернення: 28.02.2020).

Грибова Е. В. «Зеленая экономика»: реалии и перспективы // Вестн. РГГУ. Сер.: Экономика. Управление. Право. – 2014. – № 21 (144). – С. 82-92.

Інвестиції в «зелену економіку» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.greenmind.com.ua/upload/forum2013/daria-revina.pdf. (дата звернення: 28.02.2020).

Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства»: Greening Economies in the European Union’s Eastern Partnership Countries (EaP GREEN) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ndei.me.gov.ua/pdf/EAP_ GREEN.pdf. (дата звернення: 28.02.2020).

EaP GREEN. [online] Available at: .

Cameron, A., Clouth, S., 2012. A guidebook to the Green Economy: Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications. [pdf] UN Division for Sustainable Development. 64 р. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/GE%20Guidebook.pdf

Pearce, D., Markandya, A., Barbier B.E., 1989. Blueprint for a green economy. London: Earthscan, 192 p.
Copyright (c) 2020 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892