«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА»: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ю. Т. Боровик УкрДУЗТ
  • Ю. В. Єлагін УкрДУЗТ
  • О. М. Полякова УкрДУЗТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200551

Ключові слова:

зелена економіка, національна економіка, напрями, принципи зеленої економіки, «зелені» технології, програма «EaP GREEN».

Анотація

У статті розкривається сутність «зеленої» економіки. Досліджено постулати теорії «зеленої» економіки, ключовий з яких складається в неможливості задоволення нескінченно зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Розглянуто напрямки системи «зеленої» економіки. Виділено відомі на сьогодні характерні риси і принципи «зеленої» економіки, її мультиплікативний і антикризовий потенціал.

Запропоновано розуміння сутності і опис цілей «зелених» технологій, що припускає роботу не з наслідками, а з причинами екологічних проблем.

Розглянуто програму «EaP GREEN», визначено роль та перспективу участі в ній України.

Біографії авторів

Ю. Т. Боровик, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Ю. В. Єлагін, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О. М. Полякова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

Буркинський Б. В. “Зелена” економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса : Підприємство Фєнікс, 2011. – 348 с.

Галушкіна Т. П. Національна політика “зеленого” зростання в Україні / Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна, Н. І. Хумарова ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2012. – 271 с.

Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах “зеленої економіки”: монографія / В. Г. Потапенко; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 359 с.

Потапенко В. Г. Трансформація використання природно-ресурсної сфери України на засадах “зеленої” економіки : монографія / В. Г. Потапенко. – Суми : Папірус, 2013. – 383 с.

Сухорукова Т. Г. Перспективы развития зеленой экономики в Украине / Т. Г. Сухорукова, Н. В. Янченко, Н. Жижкевич // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2019. – № 67. – С. 115-123.

Дикань В. Л. Розвиток екологоекономічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції: монографія / В.Л. Дикань, І. В. Токмакова. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 150 с.

Токмакова, І.В., Зубенко, В.О. Інтеграція екологічних показників в систему економічного аналізу підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості, – 2008. – №24. – С. 137 – 139.

Перспективы энергетических технологий. Сценарии и стратегии до 2050 г. / ОЭСР/МЭА; WWF России ; ред. А. Кокорина, Т. Муратовой. – М., 2007. – 586 с.

Егорова М. С. Экономические механизмы и условия перехода к зеленой экономике // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6-6. – С. 1262-1266.

Зеленая экономика: справ. док. / ЮНЕП. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://web.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/ files/ ru_ge_employment.pdf. (дата звернення: 28.02.2020).

Кучеров А. В., Шибилева О. В. Концепция «зеленой» экономики: основные положения и перспективы развития // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – С. 561-563.

Сьогодні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www. segodnya.ua/ua/ukraine/v-ukraine-obshchaya-ploshchad-svalok-musora-ravna-territorii-danii-1126385.html (дата звернення: 28.02.2020).

Кушнаренко А. Дефицит пресной воды: проблемы и способы решения // The WALL magazine. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://thewallmagazine.ru/lack-of-fresh-water/ (дата звернення: 28.02.2020).

Шаповалов А. Тайна зеленого ВВП // Коммерсантъ Власть. – 2010.– № 16. – С. 46. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. kommersant.ru/doc/1357612. (дата звернення: 28.02.2020).

Грибова Е. В. «Зеленая экономика»: реалии и перспективы // Вестн. РГГУ. Сер.: Экономика. Управление. Право. – 2014. – № 21 (144). – С. 82-92.

Інвестиції в «зелену економіку» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.greenmind.com.ua/upload/forum2013/daria-revina.pdf. (дата звернення: 28.02.2020).

Програма «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства»: Greening Economies in the European Union’s Eastern Partnership Countries (EaP GREEN) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ndei.me.gov.ua/pdf/EAP_ GREEN.pdf. (дата звернення: 28.02.2020).

EaP GREEN. [online] Available at: <http://www.unece.org/ru/env/sea/ eapgreen_r.html>.

Cameron, A., Clouth, S., 2012. A guidebook to the Green Economy: Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications. [pdf] UN Division for Sustainable Development. 64 р. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/GE%20Guidebook.pdf

Pearce, D., Markandya, A., Barbier B.E., 1989. Blueprint for a green economy. London: Earthscan, 192 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством