Регуляторні інструменти стимулювання розвитку виробництва біопалив підприємствами АПК в Україні

Автор(и)

  • Н. П. Резнік Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ), Ukraine
  • Ю. Г. Гаврилюк Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ), Ukraine
  • А. С. Музиченко Центральноукраїнський науково-технічний університет (Кропивницький), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200555

Ключові слова:

біопалива, енергетика, державна підтримка, державно-приватне партнерство

Анотація

У статті розглянуто законодавчо-нормативні акти, що регулюють процес виробництва біопалив підприємствами України. Проаналізовано та висвітлено ряд заходів із державної підтримки підприємств у сфері енергоефективності України. Окреслено основні інструменти стимулювання розвитку виробництва біопалив підприємствами АПК в Україні.

На основі проведеного дослідження, в якості стратегічного напрямку, запроновано ряд переваг кластерної організації для підвищення конкурентоспроможності підприємств з виробництва біопалива, що виконується через впровадження інноваційних розробок у сфері біоенергетики та входять до кластерів.

Біографії авторів

Н. П. Резнік, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

д.е.н., професор

Ю. Г. Гаврилюк, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

аспірант

А. С. Музиченко, Центральноукраїнський науково-технічний університет (Кропивницький)

д.е.н., професор

Посилання

Браславец М.Е., Кравченко Р.Г. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1972. С.518–519.

Варченко О.М., Слупян К.В. Економічний механізм регулювання ринку біопалива у провідних країнах світу. Вісник аграрної науки. 2009. № 11. С. 62-67.

Водянніков О. Гармонізація національного законодавства України у сфері використання біологічного палива із правом ЄС. URL: http://justinian.com.ua/article.php?id=1192.

Калінчик М.В., Ільчук М.М. Еластичність попиту на продукти харчування: проблеми, аналіз, прогнозування. К.: Нічлава, 2005. С. 73.

Калетнік Г.М. Розвиток ринку біопалив в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: 08.00.03. Економіка та управління національним господарством. К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. С. 38.

Капшук С. Стан та перспективи українського олієпрому. Пропозиція. 2015. №6. С. 52

Месель-Веселяк В.Я. Ефективність енергетичного самозабезпечення сільського господарства. Економіка АПК. 2009. №2. С. 10-14

Месель-Веселяк В.Я Паштецький В.С., Грищенко О.Ю. та ін Трансформаційні процеси в сільському господарстві України та Автономної Республіки Крим. Сімферополь: ФОП Лемешко К.О., 2011. C. 120

Сотников Е. (2011) Биодизель, биоэтанол, биогаз – технологии и перспективы. URL: http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=373.

Скорук О.П., Попадюк С.В. Перспективи та економічні передумови виробництва біодизеля в Україні. URL: http://intkonf.org/skoruk-op-popadyuk-sv-perespektivi-ta-ekonomichni-peredumovi-virobnitstva-biodizelya-v-ukrayini.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-06

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством